MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Putno osiguranje

image

Godišnje putno osiguranje

Nikad sami na putovanju

Više

a

image

Porodično putno osiguranje

Nikad sami na putovanju

Više

a

Putno osiguranje za skijanje

Putno osiguranje za skijanje

Nikad sami na putovanju

Više 

a

Da li se putničko osiguranje može ugovoriti sa dodatnim pokrićem za Covid 19?

Uz putno osiguranje (polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu) za sve zemlje sveta osim za Ameriku, Kanadu, Japan, Australiju i Kinu, za neograničen broj dana, može se ugovoriti proširenje osiguravajućeg pokrića, koje pokriva troškove nastale tokom pružanja neophodne medicinske pomoći i troškove prevoza u slučaju bolesti koje su proistekle ili su posledica Covid 19. Proširenje osiguravajućeg pokrića se obezbeđuje Klauzulom za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu Covid 19 koja je sastavni deo ugovora o osiguranju (polise) lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

Osiguranim slučajem u skladu sa Klauzulom smatra se isključivo razvoj infekcije izazvane kovidom , dijagnostikovane na zahtev lekara, u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj se osiguranik nalazi.

Ugovaranjem ove klauzule, Sava osiguranje je u obavezi da nadoknadi troškove neophodne medicinske pomoći i prevoza. U slučaju smrti osiguranika, Sava osiguranje će pokriti i troškove u skladu sa uslovima osiguranja.

Isključenje iz osiguranja

Ukoliko se ne ugovori proširenje osiguravajućeg pokrića Covid 19, osnovna polisa putnog zdravstvenog osiguranja, isključuje bilo kakve odštetne zahteve u vezi sa bolestima koje su posledica epidemije, bolestima koje su proistekle ili su posledica Covid 19 i njihovih varijacija ili mutacija, osim troškova repatrijacije u slučaju smrti osiguranika.

Da li se putno osiguranje može kupiti online?

Bilo da putujete individualno, porodično ili poslovno za samo nekoliko minuta, možete sebi obezbediti Sava putno osiguranje online za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

Šta obezbeđuje putno osiguranje?

Osiguranje za putovanje obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Ko se može osigurati putničkim osiguranjem?

Prema Opštim uslovi za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, mogu se osigurati zdrava lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Trajanje putnog zdravstvenog osiguranja

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije (koju uplaćujete prillikom izdavanja polise), a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.

Putno osiguranje obuhvata:

 • ambulantno lečenje
 • lekove i zavoje propisane od lekara
 • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • radioterapiju, termoterapiju ili fototerapiju i druge slične tretmane propisane od lekara
 • RTG dijagnostiku
 • bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • troškove prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • troškove upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • operaciju zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80 EUR

Putno osiguranje se može zaključiti:

 • individualno putno osiguranje
 • porodično putno osiguranje (bračni drug i deca do 18 godina starosti)
 • multi putno osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje
 • grupno putno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)

Gde važi putničko osiguranje?

Osiguravajuće pokriće važi u zemlji, odnosno zemljama gde osiguranik putuje, a koje su navedene na polisi. Osiguranje za putovanje nudimo u saradnji sa asistentskom kompanijom TBS Team 24.

Dodaci na premiju osiguranja putnog zdravstvenog osiguranja

Dodaci na premiju osiguranja primenjuju se redosledom kako su navedeni u tabeli na premiju osiguranja koju ste prethodno obračunali putem kalkulatora putnog osiguranja.

Prilikom zaključenja osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, pored osnovnog pokrića može se ugovoriti i dodatno pokriće za sportske rizike.

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti svi sportski rizici koji uključuju trening ili učešće u takmičenjima profesionalnih ili amaterskih sportista, osim auto-moto takmičenja i priprema za njih, sportskog letenja, zmajarenja i padobranstva, alpinizma i skijanja izvan uređenih staza, borilačkih i svih ekstremnih sportova.

Više informacija u vezi osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu i načinu zaključenja osiguranja, pokrivenim rizicima i slično videti u Opštim uslovima.

U članu 13. Opštih uslova za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, nabrojani su rizici koji nisu pokriveni polisom Putnog osiguranja.

Maksimalan iznos pokrića putnog osiguranja

Maksimalan iznos pokrića po licu je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

Cena putnog zdravstvenog osiguranja

Premija osiguranja – cena putnog zdravstvenog osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja i proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

Dopunska pokrića uz putno zdravstveno osiguranje

Uz putno osiguranje, možete ugovoriti dopunska osiguravajuća pokrića:

 • auto asistenciju,
 • osiguranje gubitka prtljaga,
 • osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja.

Kako postupiti u slučaju nezgode ili bolesti tokom putovanja?

 • Ukoliko Vam bude neophodna lekarska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nezgode, potrebno je da nazovete asistentski kompaniju TBS Team 24, email: opsmed@tbs-team24.com, telefon: +381 11 435 0 435
 • Sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, dobićete od njih, tj. oni će Vam organizovati prvi pregled i odobriti troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.
 • Ukoliko su Vam nakon prvog pregleda potrebni dodatni pregledi i lečnje, potrebna je saglasnost asistentske kompanije TBS Team 24, odnosno Sava osiguranja (realizuje se brzo, putem mejla opsmed@tbs-team24.com) na srpskom
 • U slučaju da ste zbog zdravstvenog stanja primljeni hitno u zdravstvenu ustanovu radi bolničkog lečenja, potrebno je da nadležnom lekaru pokažete polisu osiguranja da bi obavestio asistentsku kompaniju TBS Team 24. Takođe, neko od Vaših rođaka ili prijatelja u blizini može obavestiti TBS Team 24 o nastanku osiguranog slučaja.

Za troškove ne treba da brinete, jer računi za potrebne medikamente za lečenje i slično biće Vam refundirani po povratku u zemlju od stane Sava osiguranja.

Brzo i lako do lekarske pomoći na putovanju uz Viber bot asistenciju

Kreirali smo novi pristup komunikacije - Viber bot i omogućili vam jednostavno dobijanje odgovora u slučaju medicinke pomoći dok ste na putovanju u inostranstvu. Viber bot je alat koji će vam dati podršku i biti tu za vas kad kod vam je potreban brz odgovor u vezi nezgode koja vam se dogodila na putovanju. Za ovakav način komunikacije s nama potrebno je prethodno da kupite kod nas polisu putnog osiguranja, ukoliko nemate da instalirate na svom računaru ili telefonu (Android ili Iphone) Viber aplikaciju, i da se priključite našoj Viber zajednici.

 

Najčešće postavljena pitanja u vezi putnog osiguranja

Koja je suma putnog osiguranja?

U zavisnosti od paketa koji birate može biti 30.000 i 60.000 EUR (za basic paket) a za Standard i Premium je 30.000 EUR.

Da li pokriće za Covid pokriva i testiranje?

Pokriva samo ukoliko je lekar naložio testiranje, samoinicijativno testiranje nije pokriveno.

Da li uz putno osiguranje ima pokriće i za auto?

Da ukoliko ugovorite i autoasistenciju (dopunsko osiguranje koje ima po automatizmu u Standard i Premium paketu).

Da li je 30.000 EUR osigurana ukupna suma na porodičnoj polisi, ili za svakog osiguranika po 30.000 EUR?

Osigurana suma je po licu i za svako lice na polisi je osigurana suma po 30.000 EUR.

Šta raditi ukoliko se desi osigurani slučaj?

Obratiti se asistentskoj kući, TBS Team, koja u skladu sa Uslovima osiguranja obezbeđuje uslugu. Možete otići i direktno kod lekara da obavite pregled, da platite pa nakon povratka u zemlju da refundirate troškove (bitno je da čuvate originalne račune da biste refundirali troškove lečenja).

Da li plaćate pregled u inostranstvu pa refundirate, ili samo dajete polisu putnog osiguranja?

Troškove za ambulantno lečenje i troškove za kupovinu lekova u iznosu do 50EUR plaćate sami a po povratku u zemlju biće refundirani u skladu sa Uslovima osiguranja.

Da li muž i žena mogu da uzmu porodičnu polisu putnog osiguranja, i zašto ne mogu kada su porodica?

Porodična polisa podrazumeva 1 ili 2 odraslih i decu (za web kupovinu max broj osoba po polisi je 5 osoba).

Šta se podrazumeva sve pod pokrićem sportski rizik?

Ne pokrivaju se alpinizam i ekstremni sportovi, skijanje van uređenih staza i sl.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}