Dopunska pokrića putnog osiguranja

Koja dopunska pokrića možete ugovoriti uz Sava putno osiguranje?

Kupovinom putnog osiguranja online možete izabrati, prema svojim potrebama, jedno, dva ili sva tri dopunska pokrića:

Auto asitencija

Obezbeđuje organizaciju pomoći, kao i pokriće troškova u slučaju da se osiguranik nađe u nevolji usled: kvara, oštećenja i uništenja vozila, saobraćajne nezgode, nestanka goriva, gubitka ili oštećenja ključeva i dr.

Osiguranje gubitka prtljaga

Odnosi se na štete nastale usled gubitka, protivpravnog oduzimanja, uništenja putnog prtljaga na putovanju do ugovorene sume osiguranja.

Osiguranje troškova prevremenog prekida započetog putovanja

Pokriva neiskorišćeni deo aranžmana zbog nepredviđenog prekida započetog putovanja usled iznenadnh prepreka kao što su smrtni slučaj, teška bolest i teška povreda usled nezgode.

Bilo da putujete individualnoporodično ili poslovno sada možete sebi obezbediti dopunska pokrića uz putno osiguranje online za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, sa veoma širokim osiguravajućim pokrićem brojnih rizika.

Usluge dopunskog pokrića uz putno osiguranje pružamo u saradnji sa asistentskom kompanijom TBS Team 24.

If4_6Cxo1ns

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}