Zakon o osiguranja od autoodgovornosti

Prema zakonu, vlasnici ili korisnici motornih vozila, dužni su da sklope ugovor o obaveznom osiguranju vozila.

Šta pokriva osiguranje od autoodgovrnosti?

Obaveznim osiguranjem vozila pokrivena je odgovornost vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila, za materijalnu i nematerijalnu štetu koju, upotrebom vozila, pričini trećim licima i to na:

 • putničkim automobilima,
 • teretnim vozilima.
 • autobusima i sličnim vozilima,
 • vučnim vozilima,
 • specijalnim motornim vozilima,
 • motociklima i sličnim vozilima,
 • priključnim vozilima,
 • motornim vozilima inostrane registracije,
 • radnim vozilima,
 • vozilima na popravci u automehaničarskim i autoremonterskim radionicama i radionicama za pranje i podmazivanje vozila,
 • šinskim vozilima.

AutoodgovornostOsiguravajuće pokriće za ovu vrstu osiguranja važi za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije. Za osiguravajuće pokriće domaćih motornih vozila izvan teritorije Republike Srbije, potrebna je potvrda o obaveznom osiguranju – zelena karta, koju vlasnik vozila mora imati prilikom izlaska iz zemlje. Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu osiguranja od autoodgovornosti, izdaje i zelenu kartu.

   

Dopunsko osiguranje za obavezno osiguranje vozila

Uz polisu osiguranja od autoodgovornosti za štete pričinjene trećim licima moguće je dodatno ugovoriti sledeće dopunsko osiguranje:

AO plus – dobrovoljno osiguranje vozača


Predugovorno obaveštenje

Opšti uslovi