Vožnja neosiguranog motornog vozila je najskuplja vožnja.

Prema zakonu, vlasnici ili korisnici motornih vozila, dužni su sklopiti ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti pokrivena je odgovornost vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila, za materijalnu i nematerijalnu štetu koju, upotrebom vozila, pričini trećim licima i to na: