Vožnja neosiguranog motornog vozila je najskuplja vožnja.

Prema zakonu, vlasnici ili korisnici motornih vozila, dužni su sklopiti ugovor o osiguranju od autoodgovornosti.