Šta je kasko osiguranje?

 • Osigurajte sebi bezbrižnu vožnju i izbegnite neželjene posledice
 • Ugovaranjem kasko osiguranja obezbeđujete pokriće za veliki broj rizika
 • Zašto da brinete o stvarima na koje ne možete da utičete? Prepustite to nama.
 • Zatražite najbolju ponudu za kasko osiguranje online

Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje vozila kojim su pokrivene materijalne štete na Vašem vozilu čak i u slučaju saobraćajne nesreće koju ste skrivili Vi ili vozač Vašeg automobila. Budite odgovorni prema svojoj imovini i ugovorite kasko osiguranje kojim ćete rešiti nepoželjne finansijske posledice saobraćajnih nezgoda (i drugih oštećenja i uništenja) ili otuđenja Vašeg vozila. Sava osiguranje vam pruža veći broj mogućih kombinacija uz minimalnu premiju i povoljne uslove plaćanja. Jedan od osnova za ostvarivanje dodatnih pogodnosti (popusta) kod kasko osiguranja je ugovorena polisa osiguranja od autoodgovornosti u Sava osiguranju.

Predmeti osiguranja kod auto kaska su sve vrste motornih, priključnih i šinskih vozila kao i motocikli sa pomoćnim motorom i njihovi sastavni delovi koji su ugrađeni ili pričvršćeni u/na vozilu.

Sastavnim delovima vozila smatraju se: fabrički ugrađena oprema, sistem ili samostalna tehnička jedinica koji su sastavni deo određene vrste, tipa i modela vozila navedenog u ugovoru o osiguranju, kao i zakonski propisana oprema.

Ukoliko se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i naknadno naručena i ugrađena ili pričvršćena oprema, sistem ili samostalna tehnička jedinica konstrukcijski namenjena za upotrebu u vozilu i van njega, koja nije obuhvaćena ponudom proizvođača vozila i nije bila fabrički ugrađena ili pričvršćena u/na vozilu.

Delovi vozila koji su odvojeni od vozila nisu predmet osiguranja, osim ako drugačije nije ugovoreno.

Da li je moguće završiti polisu kasko osiguranja online?

Naša nova online usluga eAssessor je potpuno pouzdan i siguran portal i ima za cilj da ubrza proces kupovine polise kasko osiguranja, kao i da pojednostavi ceo postupak oko procene štete na vozilu.

Šta obuhvata kombinovano kasko osiguranje vozila?

U okviru auto kaska nudimo vam kombinovani kasko, koji obuhvata:

 • Osnovne opasnosti i
 • Dopunske opasnosti

Osnovno kasko osiguranje obuhvata osiguranje vozila od rizika:

 • Saobraćajna nezgoda – sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, pad u provaliju, kao i ostala oštećenja ili uništenje vozila prouzrokovana iznenadnim događajima pod dejstvom mehaničke sile
 • Pad ili udar nekog predmeta uključujući i pad snega i ledenica
 • Pad vazdušne letelice - pad i udar vazdušne letelice bilo kog vida (motorni avion, jedrilica, helikopter, raketa, balon, paraglajder, padobran, dron i sl.) ili njenih delova na osigurano vozilo
 • Štete na osiguranom vozilu prouzrokovane pri sprečavanju veće štete na stvarima odnosno pomaganju povređenim licima (postupanje u krajnjoj nuždi)
 • Požar – vatra koja se pojavila iznenada i neočekivano na osiguranom vozilu, a koja je nastala izvan ili u samom vozilu
 • Udar groma – štete na motornom vozilu izazvane dejstvom sile ili toplote groma, kao i štete od udara predmeta koje je srušio grom
 • Iznenadno termičko ili hemijsko delovanje na osigurano vozilo spolja
 • Eksplozija – iznenadno ispoljavanje sile zasnovane na težnji pare ili gasova za proširenjem
 • Oluja – vetar koji duva brzinom od najmanje 17,2 m/s odnosno 62 km/h i jačinom od najmanje 8 stepeni po Boforovoj skali
 • Grad (tuča) – štete od uništenja odnosno oštećenja osiguranog vozila koje su izazvane udarom grada
 • Klizanje tla i odron zemljišta
 • Snežna lavina
 • Osiguranje pokriva i štetu koja će nastati zbog vazdušnog pritiska kojeg je prouzrokovala snežna lavina
 • Vandalizam – nasilno ili drsko (vandalsko) ponašanje trećih lica
 • Manifestacija i demonstracija – organizovano javno izražavanje raspoloženja grupe građana dozvoljeno od strane nadležnih organa

Dopunsko kasko osiguranje obuhvata osiguranje vozila od rizika:

 • Provalna krađa, razbojništvo, razbojnička krađa
 • Neposredni kontakt vozila sa divljim i domaćim životinjama kao i šteta od glodara
 • Potapanje osiguranog vozila kod prevoza trajektom
 • Poplava, bujica ili visoka voda
 • Osiguranje pomoći na putu

Pogodnosti predviđene ugovaranjem auto kaska

Kod auto kaska predviđeni su sledeći popusti:

 • za zaključenje bilo koje kombinacije kasko osiguranja (osnovni + 1 ili više dopunskih rizika) za slučaj da je za osigurano vozilo zaključena i polisa od autoodgovornosti kod Sava neživotnog osiguranja
 • osiguraniku za slučaj da ima najmanje tri zaključene polise kod Sava neživotnog osiguranja
 • za slučaj da vozilom upravlja samo jedan vozač
 • ako se izbor izvođača i načina popravke prepusti osiguravaču
 • za vozila koja prelaze do 10.000 km godišnje
 • za osiguranje svih vozila iz osiguranikovog domaćinstva (najmanje dva)
 • za starost vozila
 • za ugrađenu mehaničku zaštitu
 • za svaku prethodnu godinu bez štete, odobravamo bonus

U okviru navedenih paketa možete zaključiti osiguranje sa apsolutnim učešćem u šteti i sa mogućnošću izbora relativnog (procentualnog) učešća u šteti.

Ovlašćeni servisi za popravku vozila

Ugovorena polisa kasko osiguranja pruža mogućnost korišćenja usluga najboljih ovlašćenih servisa za popravku vozila. Mreža servisa za popravku vozila predstavlja spisak svih servisa sa kojima kompanija Sava osiguranje sarađuje.

 

Najčešće postavljena pitanja u vezi kasko osiguranja

Koja je osigurana suma ukoliko dođe do totalne štete ili krađe vozila?

Kod totalne štete osiguraniku se nadoknađuje stvarna vrednost osiguranog predmeta (novonabavna vrednost umanjena za vrednosti amortizacije i vrednosti ostataka),
ali najviše do visine sume osiguranja odnosno do limita pokrića.

Da li klijent ima dodatni popust ukoliko plati u celosti?

Za plaćanje u celosti odobravamo Vam 10% popusta.

Da li klijent ima dodatni popust ako nije imao štete u prethodnoj godini osiguranja?

Svaka godina osiguranja bez priznate štete omogućava raspoređivanje niže za jednu grupu premije, u sledećoj osiguravajućoj godini (prema Uslovima osiguranja).

Da li klijent mora da dolazi lično u ekspozituru za slikanje vozila, ili to može sam pa da pošalje slike?

Klijentu možemo proslediti link preko koga će imati pristup aplikaciji koja mu daje mogućnost da sam slika vozilo a u skladu sa istrukcijama osiguravača.

Da li može da dobije ponudu bez učešća u šteti?

U Sava osiguranju izdajemo ponude za kasko samo sa učešćem u šteti.

Uslovi kasko osiguranja

Predugovorno obaveštenje

Opšti Uslovi

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}