Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti jer naša destinacija nam nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate nama, Vašem osiguravaču.

Premije osiguranja su izuzetno povoljne ako se ugovara osiguranje za grupu osiguranika (6 i više) ili za celu porodicu.  

Spiskovi lekara

Spiskovi lekara su informativnog karakatera i često se ažuriraju.

Molimo Vas da pre odlaska kod lekara u slučaju nezgode po osnovu Polise za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu,

pozovete centar APRIL  Beograd, +381 11 36 36 999.

Bugarska.pdf Egipat.pdf  Grčka.pdf Grčka - ostrva.pdf Turska.pdf