Osiguranje od odgovornosti prevoza opasnih materija

Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornosti vlasnika odnosno nosioca prava korišćenja opasnih materija za štete pričinjene trećim licima ukoliko za posledicu imaju:

  • smrt, povredu tela ili zdravlja trećih lica
  • gubitak, nestanak, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica
  • zagađenje životne sredine (tlo, voda i vazduh)

Osigurani rizici mogu biti samo iznenadni i neočekivani događaji za vreme prevoza opasnih materija u drumskom, železničkom i vazdušnom saobraćaju i saobraćaju na unutrašnjim vodama (reke, jezera i kanali), koje se prevoze na rizik osiguranika.
Osiguravajuće pokriće počinje da teče od početka utovara opasnih materija na prevozno sredstvo i traje do završetka istovara.
Osiguranje skladištenja opasnih materija se posebno ugovara.

Elementi koji se koriste za izračunavanje premije ove vrste osiguranja su:

  • suma osiguranja
  • klasa opasnosti opasne materije
  • vrsta prevoza (drumski, železnički i vazdušni saobraćaj i saobraćaj na unutrašnjim vodama (reke, jezera, kanali)
  • obim prevoza
  • zaštitne mera (interventna ekipa).

Obezbedili smo posebne pogodnosti:

  • za posedovanje interventne ekipe za slučaj akcidenta
  • po drugim osnovama.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}