Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranjem od opšte odgovornosti se osigurava zakonska odgovornost osiguranika za štetu usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica nastala iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Ako se posebno ugovori osiguranjem se mogu obuhvatiti:

 • odgovornost poslodavca
 • odgovornost za oštećenje predmeta koji su povereni osiguraniku na popravku, obradu, prepravku ili čuvanje
 • odgovornost za oštećenje motornih vozila koja su poverena osiguraniku na čuvanje
 • oštećenje predmeta za vreme skladištenja i manipulacije sa njima (utovar, istovar, pretovar i sl.)
 • odgovornost za ekološke štete zbog zagađenja okoline.

Ugovorom osiguranja su obuhvaćeni sledeću slučajevi:

 • za slučaj smrti, povrede tela ili zdravlja
 • od oštećenja ili uništenja stvari trećih lica.

Ovo osiguranje se može zaključiti:

 • za povrede lica i stvari sa jedinstvenom sumom osiguranja
 • za povrede lica i stvari sa podeljenom sumom osiguranja.

Premija osiguranja se izračunava na osnovu sledećih elemenata:

 • delatnosti osiguranika
 • broja zaposlenih radnika
 • sume osiguranja.

Obezbeđene su ogodnosti prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju za višegodišnje trajanje osiguranja i po drugim osnovama.

Naknada iz osiguranja - iznos koji osiguravač isplaćuje po osnovu ugovora o osiguranju, obuhvata:

 • naknadu do ugovorene sume osiguranja - nadoknađuju se materijalne i nematerijalne štete trećim licima
 • troškovi sudskog postupka koje osiguravač nadoknađuje pa i onda kada odštetno potraživanje za naknadu štete nije bilo osnovano
 • troškovi branioca u krivičnom postupku protiv osiguranika koje snosi osiguravač.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}