Osiguranje od odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju

Ovom vrstom osiguranja se osigurava zakonska odgovornost prevoznika za vreme trajanja prevoza koji se vrše teretnim i vučnim vozilima, prikolicama i poluprikolicama za:

  • dokazani totalni ili delimični gubitak tereta
  • dokazano totalno ili delimično oštećenje tereta
  • kašnjenje sa isporukom tereta, koji je bio preuzet za prevoz odgovarajućim ugovorom osiguranika.

Osiguravač (Sava neživotno osiguranje) za vreme trajanja prevoza pokriva štetu koja je nastala kao neposredna posledica:

  • saobraćajne nesreće prevoznog sredstva
  • požara ili eksplozije (osim šteta nastalih zbog samozapaljivanja ili eksplozije samog tereta)
  • provalne krađe ili krađe celog vozila sa teretom.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}