DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA ZA VLASNIKE INTESA HIT TEKUĆEG RAČUNA BANKE do 30.05.2021.

* Broj za informacije, prijavu štete i drugo: 011 / 36 44 888         

* Radno vreme: od 08:30 – 16:30 časova

* Email za prijavu štete i dostavljanje dokumentacije: intesa.stete@sava-osiguranje.rs

* Uputstvo i obrasci za prijavu štete - https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/osiguranja/nezgoda/uputstvo-za-prijavu-st/

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje od težih bolesti i dobrovoljno zdravstveno osiguranje hirurških intervencija su besplatna osiguranja koje Banka Intesa u saradnji sa Sava osiguranjem obezbeđuje za sve vlasnike INTESA HIT tekućeg računa, kao i za članove njihovih porodica (za decu do 18/26 godina, bračnog/vanbračnog druga i roditelje do 85 godine), počevši od 24.12.2019. godine sa trajanjem do 30.05.2021. godine.

Detaljne informacije o INTESA HIT tekućem računu možete pročitati na www.bancaintesa.rs.

Svi vlasnici INTESA HIT tekućeg računa i članovi njihovih porodica besplatno su osigurani paketom osiguranja Sava osiguranja, koje pruža finansijsku naknadu u slučajevima:

 • dijagnoze težih bolesti
 • izvršene hirurške intervencije
 • invaliditeta od 10% do 100% kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode)
 • smrti usled nezgode

KOJE TEŽE BOLESTI POKRIVAMO?

 • maligne tumore
 • moždani udar
 • infarkt miokarda
 • transplantaciju organa
 • komu
 • emboliju pluća
 • bakterijski meningitis
 • encephalitis
 • paralizu/paraplegiju
 • otkazivanje rada bubrega
 • benigne tumore mozga
 • hronično oboljenje jetre
 • hronično oboljenje pluća
 • teže posledice perforacije u gastrointestinalnom traktu
 • teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem – Adisonova bolest
 • slepilo
 • maligne tumore kože – Melanoma malignum
 • vanmateričnu trudnoću
 • multipla sklerozu*
 • ankilozantni spondilitis (Behtereva bolest)*
 • gluvoću*,
 • sistemski lupus*
 • lajmsku bolest*
 • opekotine trećeg stepena*
 • parkinsonovu bolest*
 • teže posledice sepse*
 • epilepsiju*
 • teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (tireotoksičnu krizu, Kušingov sidrom i beningni feohromocitom)*

*Članovi porodice vlasnika INTESA HIT tekućeg računa nisu pokriveni u slučaju dijagnostifikovanja ove teže bolesti.

Posebnim uslovima za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti su precizirane definicije navedenih bolesti.

KOJE HIRURŠKE INTERVENCIJE POKRIVAMO?

Osiguranje za slučaj hirurške intervencije (operacije) obuhvata oko 180 hirurških intervencija, kao što su operacije srca, abdomena, digestivnog trakta, disajnih organa, nervnog sistema, dojki i ženskih genitalnih organa, ortopedske operacije, operacije urinarnog sistema, čula sluha i vida i druge. Sve hirurške intervencije su precizno definisane i razvrstane prema težini u određene grupe u Tabeli hirurških intervencija u okviru Posebnih uslova za kolektivno osiguranje vlasnika tekućih računa.

KOJI INVALIDITET JE POKRIVEN DODATNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM I OSIGURANJEM OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA?

Osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja pokriven je trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet) od 10% do 100%. Invaliditet pokriven ovom vrstom osiguranja definisan je Posebnim uslovima za kolektivno osiguranje vlasnika tekućih računa.

PRIJAVA ŠTETE - Uputstvo za prijavu štete i obrasci za prijavu štete

Detaljno uputstvo sa dokumenacijom neophodnom za prijavu štete možete pronaći OVDE. Naknada štete biće isplaćena najkasnije 14 dana od podnošenja kompletne dokumentacije za prijavu štete.

Informacije za korisnike o radnom vremenu i terminu prijave šteta, telefonskim putem: od 08:30 – 16:30 časova

Broj za informacije, prijavu štete i drugo: 011 / 36 44 888

Email za prijavu štete i dostavljanje dokumentacije: intesa.stete@sava-osiguranje.rs

 

Važna dokumentacija (preuzmite):

 Predugovorno obaveštenje za vlasnika INTESA HIT tekućeg računa

Posebni uslovi za kolektivno osiguranje vlasnika INTESA HIT tekućeg računa banke