Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari domaćinstva) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.

Ovo osiguranje obezbeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mešovite građe, u vlasništvu fizičkih lica.