MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Priručnici, uputstva i sl.

U nastavku smo za Vas izdvojili uputstva - kako da zaštite sebe i svoju porodicu od posledica vanrednih situacija - opasnosti kojima smo sve češće izloženi.  

Izvor: Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama,

Izdavači: MUP, Sektor za vanredne situacije i Misija OEBSa u Srbiji

image

Požari u domaćinstvima

Kako ih sprečiti i kako se ponašati u slučaju požara?

Više

image

Saobraćajne nezgode

Koje su preventivne mere i postupci građana na mestu udesa?

Više

image

Poplave

Uputstva za ponašanje tokom poplava

Više

image

Zemljotres

Šta činiti za vreme zemljotresa?

Više

image

Oluje i udari groma

Kako se treba ponašati za vreme oluje i grmljavine?

Više

image

Klizišta i odroni

Opasnosti od klizišta i uputstvo - šta posle klizišta?

Više

image

Ekstremna vrućina

Simptomi toplotnog udara

Više

image

Ekstremna hladnoća

Uputstva za vreme snežne oluje

Više

image

Prva pomoć

Postupci pružanja prve pomoći

Više

image

Spasavanje i rad na vodi

Spasavanje u slučaju tonjenja ili druge nesreće

Više

image

Šumski požari

Kako smanjiti rizik od požara i šta uraditi ukoliko uočite šumski požar?

Više

image

Tehničko-tehnološke opasnosti

Šta treba preduzeti u slučaju nastanka tehničko-tehnoloških opasnosti?

Više

 

 

a

 

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}