MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Sava osiguranje je lansiralo novi program osiguranja - Sava Progresiv

Sava Progresiv

Sava osiguranje je prethodnih dana lansiralo novi program osiguranja Sava Progresiv koji se zasniva na kombinaciji osiguranja i investiranja. U pitanju je Unit Linked proizvod - osiguranje života koje je vezano za jedinice investicionih fondova.

Sava Progresiv je pogodan za sve građane koji pored osiguranja života žele da ulažu u investicione fondove. Deo premije uplaćene od strane klijenta, u zavisnosti od odabranog investicionog paketa, Sava osiguranje prebacuje u investicione fondove. Prednost ovog proizvoda je što ugovaraču osiguranja obezbeđuje veću fleksibilnost, jer prilikom zaključenja ugovora bira investicioni paket u rasponu od onih za koje se očekuje dugoročni, lagani ali sigurniji rast, do onih, koji uz određeni stepen rizika mogu pružiti visoke prinose u kraćem roku.

Ugovarač osiguranja ima mogućnost izbora jednog od sledeća 3 investiciona paketa:

  • STANDARDNI - obuhvata niži rizik ulaganja ali stabilniji očekivani rast vrednosti.
  • BALANSIRANI - obuhvata srednji rizik ulaganja i srednji očekivani prinos.
  • FLEKSIBILNI - obuhvata nešto viši rizik ulaganja ali veći očekivani prinos.

Ovaj program osiguranja obuhvata dva osnovna i više dopunskih rizika. Osnovni rizici, odnosno osigurani slučajevi su osiguranikovo doživljenje isteka ugovorenog trajanja osiguranja i smrt osiguranika za vreme ugovorenog trajanja osiguranja.

Ugovarač osiguranja, lice koje uplaćuje premiju i zaključuje ugovor, može biti svako punoletno fizičko lice ili aktivno pravno lice. Osiguranik može biti lice od navršene 14. do navršene 65. godine života.

Premija se može plaćati: mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno, u evrima ili dinarima.

Atraktivnost Sava Progresiv ponude u odnosu na druge programe osiguranja života je što ugovaraču osiguranja, uz pokrića rizika vezanih za život i zdravlje, omogućuje i ulaganje u investicione fondove čime se dugoročno čuva vrednost novca uloženog u premiju. Rast vrednosti investicionih jedinica direktno se odražava na rast sume osiguranja, a on često prevazilazi inflatorne udare na dinar, ali i na evro.

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}