OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
 

Izjava u vezi štete na motornom vozilu.pdf

Prijava štete - autoodgovornost.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

Prijava štete – auto kasko.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

 

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Prijava nesrećnog slučaja – za vreme puta i boravka u inostranstvu.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

Prijava nesrećnog slučaja – invaliditet.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

Prijava nesrećnog slučaja – učenici i studenti.pdf

Prijava nesrećnog slučaja – smrt od nesreće.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prijava hirurške intervencije i teže bolesti.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

Prijava DZO - refundacija troškova

 

OSIGURANJE IMOVINE

Prijava štete – kombinovano osiguranje domaćinstva.pdf (Spisak potrebne dokumentacije.pdf)

Prijava štete iz osiguranja mašina od loma i drugih opasnosti.pdf

Prijava štete iz osnova osiguranja od provalne krađe i razbojništva.pdf

Prijava štete iz osnova osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti

Prijava štete iz osnova osiguranja stakla od loma

Prijava štete kod osiguranja životinja

Prijava štete na usevima i plodovima

 

OSIGURANJE TRANSPORTA

Prijava štete – transport

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Prijava štete iz osnova osiguranja od odgovornosti iz delatnosti

 

GARANCIJA PUTOVANJA ZA SLUČAJ INSOLVENTOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA 

Prijava štete po osnovu garancije osiguranja putovanja

 

Uputstvo i obrasci za prijavu štete za vlasnike Intesa HIT tekućeg računa:

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/osiguranja/nezgoda/uputstvo-za-prijavu-st/