OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

Izjava u vezi štete na motornom vozilu

Prijava štete - autoodgovornost (Spisak potrebne dokumentacije)

Prijava štete – auto kasko (Spisak potrebne dokumentacije)

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NEZGODE

Prijava nesrećnog slučaja – za vreme puta i boravka u inostranstvu. (Spisak potrebne dokumentacije)

Prijava nesrećnog slučaja – invaliditet (Spisak potrebne dokumentacije)

Prijava nesrećnog slučaja – učenici i studenti

Prijava nesrećnog slučaja – smrt od nesreće (Spisak potrebne dokumentacije)

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prijava hirurške intervencije i teže bolesti (Spisak potrebne dokumentacije)

Prijava DZO - refundacija troškova

OSIGURANJE IMOVINE

Prijava štete – kombinovano osiguranje domaćinstva (Spisak potrebne dokumentacije)

Prijava štete iz osiguranja mašina od loma i drugih opasnosti

Prijava štete iz osnova osiguranja od provalne krađe i razbojništva

Prijava štete iz osnova osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti

Prijava štete iz osnova osiguranja stakla od loma

Prijava štete kod osiguranja životinja

Prijava štete na usevima i plodovima

OSIGURANJE TRANSPORTA

Prijava štete – transport

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Prijava štete iz osnova osiguranja od odgovornosti iz delatnosti

GARANCIJA PUTOVANJA ZA SLUČAJ INSOLVENTOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA 

Prijava štete po osnovu garancije osiguranja putovanja

OSIGURANJE OD NEZGODE ZA VLASNIKE INTESA PLATNIH RAČUNA

Uputstvo i obrasci za prijavu štete za vlasnike Intesa HIT tekućeg računa

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Obrazac prijave gubitka polise Obrazac za promenu osnovnih elemenata na polisi Prijava doživljenja / isteka polise Prijava nastanka nezgode Prijava nastanka teže bolesti Prijava smrtnog slučaja Zahtev za otkup polise Zahtev za isplatu predujma Obrazac za podnošenje prigovora Obrazac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti Obrazac pristanka za obradu podataka o ličnosti Obrazac opoziva pristanka za obradu podataka o ličnosti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}