Obavezno osiguranje vozila - autoodgovornost

Zakon o osiguranja od autoodgovornosti

Prema zakonu, vlasnici ili korisnici motornih vozila, dužni su da sklope ugovor o obaveznom osiguranju vozila.

Šta pokriva osiguranje od autoodgovrnosti?

Obaveznim osiguranjem vozila pokrivena je odgovornost vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila, za materijalnu i nematerijalnu štetu koju, upotrebom vozila, pričini trećim licima i to na:

 • putničkim automobilima,
 • teretnim vozilima.
 • autobusima i sličnim vozilima,
 • vučnim vozilima,
 • specijalnim motornim vozilima,
 • motociklima i sličnim vozilima,
 • priključnim vozilima,
 • motornim vozilima inostrane registracije,
 • radnim vozilima,
 • vozilima na popravci u automehaničarskim i autoremonterskim radionicama i radionicama za pranje i podmazivanje vozila,
 • šinskim vozilima.

Osiguravajuće pokriće za ovu vrstu osiguranja važi za sve osigurane slučajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije. Za osiguravajuće pokriće domaćih motornih vozila izvan teritorije Republike Srbije, potrebna je potvrda o obaveznom osiguranju – zelena karta, koju vlasnik vozila mora imati prilikom izlaska iz zemlje. Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu osiguranja od autoodgovornosti, izdaje i zelenu kartu.

Zelenu kartu možete kupiti na tehničkom pregledu gde ste kupili polisu osiguranja od autoodgovornosti ili u direkciji i ekspoziturama Sava osiguranja.

Zelena karta je neophodna za putovanje u jednu od jedanaest članica Sistema zelene karte: Severna Makedonija, Albanija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Iran, Tunis, Maroko i Azerbejdžan.

Cena zelene karte je 2000 RSD. Za kupovinu zelene karte nije potrebno da dođe lično ugovarač osiguranja, kupovinu može obaviti i drugo lice u njegovo ime uz polisu osiguranja i saobraćajnu dozvolu.

O zelenoj karti detaljnije možete pročitati na sajtu Udruženja osiguravača Srbije.

Dopunsko osiguranje za obavezno osiguranje vozila

Uz polisu osiguranja od autoodgovornosti za štete pričinjene trećim licima moguće je dodatno ugovoriti sledeće dopunsko osiguranje - AO Plus.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}