Kasko osiguranje vozila

 • Osigurajte sebi bezbrižnu vožnju i izbegnite neželjene posledice
 • Ugovaranjem kasko osiguranja obezbeđujete pokriće za veliki broj rizika
 • Zašto da brinete o stvarima na koje ne možete da utičete? Prepustite to nama.
 • Zatražite najbolju ponudu za kasko osiguranje online

Šta je kasko osiguranje?

Auto kasko je dobrovoljno osiguranje kojim su pokrivene materijalne štete na Vašem vozilu čak i u slučaju saobraćajne nesreće koju ste skrivili Vi ili vozač Vašeg automobila. Budite odgovorni prema svojoj imovini i ugovorite kasko osiguranje kojim ćete rešiti nepoželjne finansijske posledice saobraćajnih nezgoda (i drugih oštećenja i uništenja) ili otuđenja Vašeg vozila. Sava osiguranje vam pruža veći broj mogućih kombinacija uz minimalnu premiju i povoljne uslove plaćanja. Jedan od osnova za ostvarivanje dodatnih pogodnosti (popusta) kod kasko osiguranja je ugovorena polisa za obavezno osiguranje od autoodgovornosti u Sava osiguranju.

Predmeti osiguranja kod auto kaska su sve vrste motornih, priključnih i šinskih vozila kao i motocikli sa pomoćnim motorom i njihovi sastavni delovi koji su ugrađeni ili pričvršćeni u/na vozilu.

Sastavnim delovima vozila smatraju se: fabrički ugrađena oprema, sistem ili samostalna tehnička jedinica koji su sastavni deo određene vrste, tipa i modela vozila navedenog u ugovoru o osiguranju, kao i zakonski propisana oprema.

Ukoliko se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i naknadno naručena i ugrađena ili pričvršćena oprema, sistem ili samostalna tehnička jedinica konstrukcijski namenjena za upotrebu u vozilu i van njega, koja nije obuhvaćena ponudom proizvođača vozila i nije bila fabrički ugrađena ili pričvršćena u/na vozilu.

Delovi vozila koji su odvojeni od vozila nisu predmet osiguranja, osim ako drugačije nije ugovoreno.

Šta obuhvata kombinovano kasko osiguranje vozila?

U okviru kasko osiguranja nudimo vam kombinovani kasko, koji obuhvata:

 • Osnovne opasnosti i
 • Dopunske opasnosti

Osnovno kasko osiguranje obuhvata osiguranje vozila od rizika:

 • Saobraćajna nezgoda – sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, pad u provaliju, kao i ostala oštećenja ili uništenje vozila prouzrokovana iznenadnim događajima pod dejstvom mehaničke sile
 • Pad ili udar nekog predmeta uključujući i pad snega i ledenica
 • Pad vazdušne letelice - pad i udar vazdušne letelice bilo kog vida (motorni avion, jedrilica, helikopter, raketa, balon, paraglajder, padobran, dron i sl.) ili njenih delova na osigurano vozilo
 • Štete na osiguranom vozilu prouzrokovane pri sprečavanju veće štete na stvarima odnosno pomaganju povređenim licima (postupanje u krajnjoj nuždi)
 • Požar – vatra koja se pojavila iznenada i neočekivano na osiguranom vozilu, a koja je nastala izvan ili u samom vozilu
 • Udar groma – štete na motornom vozilu izazvane dejstvom sile ili toplote groma, kao i štete od udara predmeta koje je srušio grom
 • Iznenadno termičko ili hemijsko delovanje na osigurano vozilo spolja
 • Eksplozija – iznenadno ispoljavanje sile zasnovane na težnji pare ili gasova za proširenjem
 • Oluja – vetar koji duva brzinom od najmanje 17,2 m/s odnosno 62 km/h i jačinom od najmanje 8 stepeni po Boforovoj skali
 • Grad (tuča) – štete od uništenja odnosno oštećenja osiguranog vozila koje su izazvane udarom grada
 • Klizanje tla i odron zemljišta
 • Snežna lavina
 • Osiguranje pokriva i štetu koja će nastati zbog vazdušnog pritiska kojeg je prouzrokovala snežna lavina
 • Vandalizam – nasilno ili drsko (vandalsko) ponašanje trećih lica
 • Manifestacija i demonstracija – organizovano javno izražavanje raspoloženja grupe građana dozvoljeno od strane nadležnih organa

Dopunsko kasko osiguranje obuhvata osiguranje vozila od rizika:

 • Provalna krađa, razbojništvo, razbojnička krađa
 • Neposredni kontakt vozila sa divljim i domaćim životinjama kao i šteta od glodara
 • Potapanje osiguranog vozila kod prevoza trajektom
 • Poplava, bujica ili visoka voda
 • Osiguranje pomoći na putu

Koje pogodnosti za kasko osiguranje su predviđene ugovaranjem?

Kod auto kaska predviđeni su sledeći popusti:

 • za zaključenje bilo koje kombinacije kasko osiguranja (osnovni + 1 ili više dopunskih rizika) za slučaj da je za osigurano vozilo zaključena i polisa od autoodgovornosti kod Sava neživotnog osiguranja
 • osiguraniku za slučaj da ima najmanje tri zaključene polise kod Sava neživotnog osiguranja
 • za slučaj da vozilom upravlja samo jedan vozač
 • ako se izbor izvođača i načina popravke prepusti osiguravaču
 • za vozila koja prelaze do 10.000 km godišnje
 • za osiguranje svih vozila iz osiguranikovog domaćinstva (najmanje dva)
 • za starost vozila
 • za ugrađenu mehaničku zaštitu

Ugovaračima osiguranja u okviru navedenih paketa se nudi mogućnost zaključenja osiguranja:

 • bez učešća u šteti
 • sa fiksnim učešćem u šteti (100, 200, 400, 800 EUR)
 • sa procentualnim učešćem u šteti (5% i min. 100 EUR, 10% i min. 150 EUR, 15% i min. 200 EUR, 20% i min. 250 EUR)
 • u procentu od novonabavne vrednosti vozila (1, 2, 4 ili 8%)

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}