Sava je strava

Vuk Anđelić o Sava osiguranju

5. januar 2022 • Sava osiguranje

Zašto je Sava strava prenosi vam, iz prve ruke, Vuk Anđelić.

Moj posao u Sava osiguranju podrazumeva puno radno vreme po utvrđenom rasporedu, kako u kancelariji, tako i van nje, s obzirom da kao savetnik za tehničke štete često moram biti na terenu. Ovaj deo posla, definitivno, smatram najuzbudljivijim, pošto u tom segmentu primena stručnog znanja u realnim okolnostima najviše dolazi do izražaja. Pruža mi mogućnost da širok spektar veština kojima raspolažem upotrebljavam u praksi, a pritom uspevam da izbegnem eventualnu kancelarijsku monotoniju. Radeći ono što volim i u čemu uživam, ostvarujem visokokvalitetne rezultate i održavam nivo poverenja, koje mi je dato od kolega i nadređenih, sa jedne strane, kao i od korisnika naših usluga, sa druge.

_GH2o1NBEDw

Blog Nikad sami

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}