Ekspozitura Sava osiguranja u Novom Pazaru od 30. marta, u moderno uređenom i opremljenom prostoru

Otvaranje ekspoziture u Novom Pazaru

U skladu sa strategijom razvoja prodajne mreže kompanije „Sava osiguranje“ u Republici Srbiji i potrebama poslovanja ekspoziture u Novom Pazaru, naši zaposleni, kao i naši klijenti na području Novog Pazara dobijaju moderno uređen i opremljen poslovni prostor.

Novi koncept organizacije poslovanja i uređivanja i opremanja poslovnih jedinica, u korak sa razvojem savremenog osiguranja, već se pokazao kao izuzetno uspešan u ostalim zemljama u kojima posluje Osiguravajuća grupa Sava, čiji je član i srpsko Sava osiguranje. Ekspozitura Novi Pazar, jedna od 26. poslovnih jedinica Sava osiguranja, nalazi se na frekventnoj lokaciji grada, a od danas u modernom poslovnom prostoru, koji zaposlenima pruža adekvatne uslove za rad, a klijentima očekivani komfor uz povećanu dostupnost usluga osiguranja.

Ovo je bio povod da se 30. marta, u renoviranom prostoru sa zaposlenima okupe klijenti i prijatelji koje je pozdravio Bojan Mijailović, predsednik Izvršnog odbora Sava osiguranja kao i direktorka ekpoziture Belma Nokić.

Iako su tehnološke inovacije i digitalizacija usluga osiguranja uslovile promenu navika klijenata, tradicionalna ekspozitura još uvek ima važnu ulogu u poslovanju osiguravajućeg društva, posebno u komunikaciji s klijentima. S obzirom da sve veći broj potencijalnih osiguranika koristi digitalne alate komunikacije za dobijanje informacija o osiguranju i zaključivanje polisa osiguranja, ekspoziture Sava osiguranja polako menjaju svoju tradicionalnu funkciju, tj. zaposleni u njima pružaju sve češće savetodavne i edukativne usluge.

U ekspozituri Novi Pazar mogu se zaključiti polise osiguranja, kako za građane, tako i za kompanije. Građani Novog Pazara i okoline mogu ugovoriti sledeća osiguranja: osiguranje života, kombinovano osiguranje domaćinstva, auto kasko, putno zdravstveno osiguranje itd. Za kompanije, ponuda osiguranja je izuzetno obimna i paketi usluga osiguranja odnose se na sledeće segmente: imovina, vozila, nezgoda, transport, odgovornost, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za zaposlene i dr. Fokus rada ekspoziture Novi Pazar u narednom periodu biće na zaključivanju polisa osiguranja sa građanima i malim i srednjim preduzećima.

Pored nepredviđenih okolnosti prouzrokovanih pandemijom, 2021. godinu Sava osiguranje je završilo sa premašenim planskim kategorijama i unapređenom tržišnom pozicijom. I u drugoj pandemijskoj godini zaposleni Sava osiguranja su uspeli da brzo i adekvatno reaguju na sve izazove, ali i da unaprede poslovne procese i proizvode osiguranja.

Za narednu godinu postavljeni su ambiciozni planovi. Ekspozitura Novi Pazar u moderno opremljenom prostoru, omogućiće da zaposleni ove ekspoziture potencijalnim klijentima pruže detaljne i ponude pakete i programe osiguranja u skladu sa njihovim potrebama, a sadašnjim i budućim osiguranicima adekvatna osiguravajuća pokrića.

Nikad sami,
Sava osiguranje

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}