Osiguranje kućnih aparata kupljenih u Gigatronu

Sava osiguranje je uvek uz vas! Pripremili smo za vas posebnu ponudu koja podrazumeva osiguranje električnih i elektronskih uređaja, kupljenih u GIGATRON d.o.o. Beograd. Polisu ovog osiguranja možete ugovoriti prilikom plaćanja vašeg novog uređaja.

SAMO U GIGATRON PRODAVNICAMA! SAVA OSIGURANJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Izuzetno je važno da nas uređaji dugo služe jer nije jednostavno izdvojiti novac za neplaniranu kuipovinu novih uređaja. Uprkos tome što se trudimo da ih očuvamo što duže, uvek postoji opasnost od nepredviđenih kvarova ili oštećenja koji nas mogu zadesiti nakon isteka proizvođačke i/ili komercijalne garancije.

Osiguranje kućnih aparata

Osiguranje od iznenadnadnog ili neočekivanog štetnog događaja, razbojništva/krađe – pokriće A:

Osiguranje pokriva oštećenja, uništenja ili nestanak uređaja usled iznenadnog štetnog događaja, razbojništva, krađe usled: isticanja ili curenja tečnosti izuzev posredne štete usled padavina; loma uređaja usled pada; posredno ili neposredno izazvanog udarom groma; nenamerne pogrešne upotrebe; delovanja pritiska (vazdušnog i hidrauličnog); kratkog spoja (struja); elektromagnetnih promena i previsokog napona, razbojništva, krađe.

Osiguranje produžene servisne garancije nakon isteka proizvođačke i/ili komercijalne garancije – pokriće B:

Osiguranje pokriva ukoliko oštećenje, odnosno uništenje uređaja nastupi nakon isteka proizvođačke i/ili komercijalne garancije usled greške u izradi, materijalu, konstrukciji, servisiranju ili montaži proizvođača.

Za svaki pojedinačni uređaj, osiguravajuće pokriće možete da ugovorite sa ukupnim trajanjem do 48 meseci. U zavisnosti od vrste uređaja, svako pojedinačno pokriće maksimalno može da važi 2 godine.

 

Detalje osiguravajućih pokrića možete pročitati u Uslovima osiguranja i Predugovornom obaveštenju (Pokriće A i Pokriće B), koje ćete pronaći ispod. Napominjemo da proizvod mora biti kupljen nov, sa važećom garancijom proizvođača, kao i da se mora koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, kako bi vam osiguranje bilo važeće.Suma osiguranja odgovara prodajnoj ceni uređaja, ali ne može biti viša od 300.000 RSD dok za prenosne uređaje ne može biti viša od 120.000 RSD.

 

 

USLOVI ZA OSIGURANJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA KUPLJENIH PREKO „GIGATRON“ D.O.O. BEOGRAD

OBAVEŠTENJE O PREDUGOVORNIM INFORMACIJAMA ZA OSIGURANJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA KUPLJENIH PREKO „GIGATRON“ D.O.O. BEOGRAD

OBAVEŠTENJE O PREDUGOVORNIM INFORMACIJAMA ZA OSIGURANJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA KUPLJENIH PREKO „GIGATRON“ D.O.O. BEOGRAD

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}