Konstantna potreba za novim kadrovima koji će svojim preduzetničkim duhom i inovativnošću doprineti unapređenju našeg poslovanja i ostvarenju ciljeva je naša redovna aktivnost. 
 

Otvoreni konkuris 15. 1. 2021. godine, za sledeća radna mesta:

Specijalista za poslove preuzimanje rizika

Zatvoreni konkursi 12. 3. 2019. godine, za sledeća radna mesta:

Specijalista za poslove preuzimanja rizika

Aktuar

Stručni saradnik za tehničke štete

Saradnik za sprečavanje prevara