Konstantna potreba za novim kadrovima koji će svojim preduzetničkim duhom i inovativnošću doprineti unapređenju našeg poslovanja i ostvarenju ciljeva je naša redovna aktivnost. S tim u vezi, Sektor za prodaju osiguranja i Sektor za preuzimanje rizika, razvoj i reosiguranje šire i uvećavaju broj svojih timova na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovim putem pozivamo sva zainteresovana lica koja smatraju da mogu postati članovi timova navedenih sektora da pošalju svoj CV popunjavanjem formulara u nastavku.

Kontaktirajte nas