Konstantna potreba za novim kadrovima koji će svojim preduzetničkim duhom i inovativnošću doprineti unapređenju našeg poslovanja i ostvarenju ciljeva je naša redovna aktivnost. 

Kontaktirajte nas
 

Zatvoreni konkursi 12.03.2019. godine, za sledeća radna mesta:

Specijalista za poslove preuzimanja rizika

Aktuar

Stručni saradnik za tehničke štete

Saradnik za sprečavanje prevara