Konstantna potreba za novim kadrovima koji će svojim preduzetničkim duhom i inovativnošću doprineti unapređenju našeg poslovanja i ostvarenju ciljeva je naša redovna aktivnost. 
 

Otvoreni konkuris, za sledeća radna mesta:

* Saradnik za tehničke štete

Zatvoreni konkursi, za sledeća radna mesta:

* Stručni saradnik za tehničke štete

* Direktor ekspoziture

* Konsultant prodaje

Specijalista za poslove preuzimanja rizika

Aktuar

Stručni saradnik za tehničke štete

Saradnik za sprečavanje prevara

Specijalista za poslove preuzimanje rizika