Sava osiguranje na Prvim danima prevoznika

Sava osiguranje na Prvim danima prevoznika

U skladu sa mnogobrojnim zahtevima i realnim potrebama transportne privrede Savez transportera i logističara (STIL), na drugu godišnjicu osnivanja, prvi put je organizovalo DANE PREVOZNIKA sa namerom da preraste u tradicionalnu godišnju manifestaciju. Na ovom skupu, održanom 21.10.2022. godine u Čačku, učestvovalo je više od 65 predstavnika transportnih kompanija iz cele Srbije.

Na jednom mestu su sreli predstavnici transportne privrede, naučnih institucija, državnih organa, snabdevača i STIL-a, i razmenili iskustva i informacije sa ciljem da doprinesu unapređenju i daljem razvoju drumskog transporta u Srbiji i okruženju.

Na sastanku je predstavljen dosadašnji rad STIL-a, a aktivno su učestvovali i Gradonačelnik Čačka, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i i nfrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Privredne komore Srbije i Centra za digitalnu transformaciju.  Opravdanost organizovanja ovakvog skupa je potvrdila i naučna zajednica Srbije kroz učešće prof dr Dušana Mladenovića sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, prof dr Dragane Makajić Nikolić sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu i ass dr Marka Veličkovića sa Fakulteta tehničkih nauka, departman za saobraćaj, u Novom Sadu.

STIL je detaljno upoznao svoje članove i učesnike sa budućim planom rada, polazeći od jasno definisanih - vizije, misije i ciljeva. Osnovni segment posla Saveza je da članovima omoguće sve vidove stručne i kvalitetne edukacije, kako one zakonom obavezne, tako i one koje utiču na podizanje kvaliteta njihovog poslovanja, pod najboljim uslovima.

Na Prvim danima prevoznika otvorene su i započete mnoge teme. Sava osiguranje kao generalni sponzor je podržalo organizaciju ovog skupa. Prisutnima je naša koleginica Ivana Umeljić, rukovodilac odeljenja za transportna osiguranja, prezentovala osiguranje robe u transportu, temu koja je prevoznicma uvek zanimljiva.

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}