MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Dodatni benefiti za primljene kandidate putem programa „Moja prva plata”

Sava osiguranje učestvuje i u ovogodišnjem programu „Moja prva plata”.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je, 22. 8. 2022. godine, Javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata”, koji se realizuje kroz četiri faze.

Sava osiguranje učestvuje i u ovogodišnjem programu „Moja prva plata”.

Pored isplate novčane naknade od strane Republike Srbije, Sava osiguranje je obezbedilo i dodatne finansijske benefite za primljene kandidate.

Ove godine Sava osiguranje je povećalo broj radnih pozicija i kandidata kojima želi da pruži mogućnnost zasnivanja radnog odnosa, nakon devetomesečne prakse na odabranoj radnoj poziciji.  

„Očekujemo i želja nam je da u Novu 2023. godinu uđemo sa 15 novozaposlenih koleginica i kolega.” ističe Milica Marković, rukovodilac HR službe Sava osiguranja.

Pozivamo sve zainteresovane nezaposlene kandidate, kojii ispunjavaju predviđene uslove, da se prijave preko stranice sajta „Moja prva plata” na jednu od sledećih poziciija i iskoriste priliku da uče od najboljih mentora i započnu karijeru u finansijskom sektoru:

 1. Aktuar
 2. Saradnik za pravne poslove
 3. Stručni saradnik za finansije
 4. Konsultatnt u prodaji osiguranja
 5. Saradnik za preuzimanje rizika
 6. Procenitelj šteta na vozilima
 7. Stručni saradnik za štete
 8. Saradnik za reosiguranje
 9. Saradnik za sprovođenje osiguranja
 10. Saradnik u naplati potraživanja
 11. Referent u „Call” centru i dr.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom i javnom sektoru, koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Cilj programa je da se podstakne osposobljavanje mladih za rad kao i zapošljavanje mladih, ali istovremeno da se pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Sava osiguranje je kao veliki podstrek za mlade da se prijave preko programa „Moja prva plata” obezbedilo dodatnu finansijsku naknadu za sve primljene kandidate.

Prva faza, namenjena poslodavcima, završena  je 22. 9. 2022. godine.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 03. 10. do 31. 10. 2022. godine, preko sajta „Moja prva plata”. 

Treća faza programa predviđena je za povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog i javnog sektora i na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci iz privatnog sektora će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata u periodu od 1. 11. do 15. 11. 2022. godine.

Četvrta faza, u periodu od 1. do 30. 12. 2022. godine, realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak prakse kod poslodavca.

Ovim programom se daje mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Očekujemo sve one, koji su zainteresovani i koji ispunjavaju uslove, da se prijave, i da uz mogućnosti koje će im pružiti Sava osiguranje, kao i uz podršku iskusnih mentora, steknu prva radna iskustva na željenoj radnoj poziciji.

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}