Povrat dela uplaćene premije osiguranja od autoodgovornosti

Saopstenje za klijente o povratu dela premije osiguranja od autoodgovornosti

Pozivamo sve naše klijente koji su u periodu od 5. avgusta zaključno sa 28. avgustom 2022. godine zaključili  sa „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o Beograd ugovor o osiguranju od autoodgovornosti i uplatili premiju osiguranja da nam se obrate sa zahtevom za povratom dela uplaćene premije.

Pravnim licima ugovaračima osiguranja (osiguranicima) deo uplaćene premije će biti vraćen uplatom na tekući račun bez potrebe podnošenja zahteva.

Fizička lica ugovarači osiguranja (osiguranici) neophodno je da dostave sledeće:

  • Popunjen zahtev
  • Očitanu ličnu kartu ili kopiju
  • Kopiju kartice tekućeg računa ugovarača osiguranja.

Ova dokumenta možete poslati mejlom na adresu povrat.premije@sava-osiguranje.rs, poštom na adresu sedišta Društva, Bulevar Vojvode Mišića 51, 11 000 Beograd ili direktno u našim ekspoziturama. Na osnovu dostavljene dokumentacije, izvršićemo povrat dela premije najkasnije 15 dana nakon prijema kompletne dokumentacije.

Za sva dodatne informacije možete nas kontaktirati telefonom na 011 777 39 39 (radnim danom od 8:30h do 19:00h), ili elektronskom poštom na info@sava-osiguranje.rs.

NIKAD SAMI,
SAVA OSIGURANJE

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}