Ana Bojanić - novi član Izvršnog odbora Sava životnog osiguranja

Ana Bojanić je novi član Izvršnog odbora Sava životnog osiguranja

Ana Bojanić, dugogodišnja ovlašćena aktuarka Sava životnog osiguranja, imenovana je za člana Izvršnog odbora Sava životnog osiguranja, počev od 20. jula 2022. godine.

Opsežno radno iskustvo u oblasti aktuarstva i osiguranja započela je u SAD, a od 2009. godine radi u Sava životnom osiguranju.  Pored license ovlašćenog aktuara Narodne banke Srbije, nositeljka je titule FSA (Fellow of the Society of Actuaries), prestižne američke licence za aktuarstvo, sa specijalizacijom u oblasti životnih i rentnih osiguranja.

Aktivan je član borda Sekcije za životna osiguranja Međunarodnog udruženja aktuara (IAALS).

Magistrirala je primenjenu matematiku na Johns Hopkins Univerzitetu.

Našoj dragoj koleginici Ani Bojanić želimo puno sreće i istrajnosti da nastavi putem uspeha na poziciji člana Uprave Sava životnog osiguranja.

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}