Biznis putno osiguranje - od danas i na web portalu Sava osiguranja

Biznis putno osiguranje

Poslovna putovanja u inostranstvo, učešće takmičara na međunarodnim sportskim događajima i drugo, zauzimaju sve veći procenat u ukupnom broju putovanja u inostranstvo, posebno sada kada se pandemija smiruje. Svako putovanje u inostranstvo podrazumeva obezbeđenje određene vrste zaštite, u slučaju da nešto ne pođe po planu. Nevolja nikada ne šalje upozorenje, a polise putnog osiguranja, doprinose da ne brinemo, da se osećamo bezbedno i da eliminišemo pitanje - Šta..., ako...

Mnoge kompanije, predstavništva, filijale, sportski savezi i klubovi, poslovna udruženja i sindikati, zbog potrebe za čestim putovanjima u inostranstvo  ugovaraju polise na godišnjem nivou, kojom obezbeđuju osiguravajuće pokriće za svoje zaposlene odnosno članove, u inostranstvu, za željeni broj dana. Na ovaj način se obezbeđuje povoljnija polisa osiguranja, koja je, u stvari, vrsta kolektivne polise osiguranja.

U sklopu aktivnosti digitalne transformacije i sa ciljem da našim klijentima pojednostavimo postupak dobijanja Potvrda, na osnovu prethodno potpisane generalne polise osiguranja, za određeni broj dana za zaposlene koji putuju u inostranstvo, Sava osiguranje je kreiralo novi web portal koji omogućava da se brzo i lako, nakon pristupa putem linka, preuzme potreban broj Potvrda putnog osiguranja. Preuzetu Potvrdu biznis putnog osiguranja klijent može da pošalje na željeni email ili da odštampa. Takođe, nakon izdavanja Potvrde automatski se umanjuje broj iskorišćenih dana od ukupnog broja kupljenih dana, odnosno dobija se informacija o broju preostalih dana osiguranja.

Sada je Biznis putno osiguranje klijentima Sava osiguranja dostupno 24/7, 365 dana u godini.

Benefiti koje smo omogućili klijentima putem web portala su višestruki:

  • mogućnost kupovine osiguranja za sve zaposlene u kompaniji (članove sportkog saveza, poslovnog udruženja i sl.)
  • samostalno preuzimanje potvrda od strane klijenta
  • jeftinija polisa osiguranja u odnosu na individualna osiguranja za isti nivo pokrića
  • brzina i jednostavnost dobijanja Potvrde za putovanje, kao i
  • pristup aplikaciji u svakom momentu uz eliminisanje izdvajanja vremena za sastanke i razgovore sa zastupnikom osiguranja.

Osiguravajuća pokrića u polisama odnosno potvrdama Biznis putnog osiguranja izdatim putem web portala, identična su pokrićima polisa osiguranja koje naši klijenti kupuju preko zastupnika osiguranja.

Više informacija o Biznis putnom osiguranju i obezbeđivanju polise odnosno potvrda putem web portala zainteresovane kompanije, sportski savezi i udruženja, poslovna udruženja i sindikati, mogu pročitati na stranici.

NIKAD SAMI,
Sava osiguranje

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}