MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

07.03.2021. │Online polisa Kombinovanog osiguranja domaćinstva sa 20% popusta do 07.04.2021. godine

Sava osiguranje je omogućilo kupovinu polisu Kombinovanog osiguranja domaćinstva sa 20% popusta, na webshop aplikaciji (https://webshop.sava-osiguranje.rs) u periodu od 08. marta do 07. aprila 2021. godine. Kupovina polise je izuzetno jednostavna. Preko kalkulatora, najpre, možete izračunati premiju tj. cenu osiguranja i upoznati se sa ponudom osiguravajućih pokrića i uslovima osiguranja, a potom, i kupiti polisu Kombinovanog osiguranja domaćinstva.

U okviru webshop aplikacije može se izabrati jedan od dva ponuđena paketa osiguranja – osnovni ili standardni. Koji od paketa osiguranja ćete izabrati zavisi od vaših potreba za određenim osiguravajućim pokrićima, koja su jasno istaknuta pored cene osiguranja. 

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika od mnogobrojnih opasnosti, tj. obezbeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mešovite građe, u vlasništvu fizičkih lica. Osiguranje obuhvata i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, šupa, tavan, garaža i slično, ako su fizički vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi stan. Takođe, ovim osiguranjem obuhvaćene su stvari domaćinstva koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva, kao i stvari koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, smeštene u delu građevinskog objekta namenjenom za stanovanje i u vezanim pomoćnim prostorijama.

Posetite stranicu - https://webshop.sava-osiguranje.rs/ 

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}