MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Obaveštenje za klijente o privremenom zatvaranju ekspoziture u Novom Sadu

Poštovani,

Na osnovu odluke Gradskog štaba za vanredne situacije u Novom Sadu, Novosadski sajam, pre svega Master centar, će u narednom periodu, u toku trajanja vanrednog stanja biti namenjen za prijem zaraženih virusom Korona sa blagom kliničkom slikom.

Iz navedenih razloga, u skladu sa nalogom nadležnih organa, ekspozitura Sava neživotnog osiguranja u Novom Sadu je privremeno zatvorena za rad sa kilijentima, odnosno za ulazak klijenata u ekspozituru, pošto se poslovne prostorije ove ekspoziture nalaze u okviru Novosadskog sajma.

Privremeno zatvaranje ekspoziture NOVI SAD Sava neživotnog osiguranja je u funkciji  preventivne mere - smanjenja širena virusa Korona na teritoriji Republike Srbije i neće imati uticaj na odvijanje redovnih poslovnih procesa, kao i na obaveze kompanije prema osiguranicima i poslovnim partnerima. Komunikacija sa našim klijentima i drugim poslovnim partnerima u narednom periodu će se odvijati elektronskim putem.

Naši zaposleni su vam na raspolaganju, te će u najkraćem roku odgovoriti na sve vaše zahteve.

PRIJAVA ŠTETE

Ukoliko je potrebno da prijavite štetu molimo vas da to uradite elektronskim putem.

Svu potrebnu dokumentaciju i obrasce  za prijavu šteta možete preuzeti sa linka: 

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

Za prijavu štete potrebno je da popunjene obrasce pošaljete na e-mail: 

sava.stete@sava-osiguranje.rs

Nakon prijema popunjene prijave štete, naši zaposleni će vas kontaktirati.

U vezi informacija sa prijavljenom štetom, možete nam se obratiti telefonskim putem na sledeće brojeve:

011 36 44 888

POLISA OSIGURANJA

Ukoliko vam je potrebna polisa osiguranja, molimo vas da kontaktirate naše konsultante za osiguranje, koji su vam na raspolaganju za sve potrebne odgovore i informacije u vezi produženja polise ili zaključenja novog osiguranja. Brojevi telefona za sve informacije o polisama osiguranja su sledeći:

011 36 44 888

Svi vaši zahtevi i sve naše obaveze prema vama biće blagovremeno ispunjenje.

NIKAD SAMI,

Sava neživotno osiguranje

 

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}