Obaveštenje za klijente o skraćenom radnom vremenu ekspozitura Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd

Poštovani,

Imajući u vidu ozbiljnost situacije nakon proglašenja pandemije virusom COVID-19, a u cilju sprečavanja svih negativnih posledica do kojih bi moglo doći zbog širenja virusa na teritoriji Republike Srbije, obaveštamo vas da “Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd preduzima sve potrebne mere u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije.

Sagledavajući sve aspekte u cilju sprečavanja širenja infekcije izazvanom virusom Korona, kompanija je donela Odluku o skraćenom radnom vremenu svih poslovnih jedinica (ekspozitura i šaltera) Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd, na teritoriji Republike Srbije, za vreme trajanja vanrednog stanja.

Obaveštamo vas da je radno vreme svih poslovnih jedinica, za vreme vanrednog stanja: 08.30 – 13.00 h

Skraćenje radnog vremena neće imati uticaj na odvijanje redovnih poslovnih procesa, kao ni obaveza kompanije prema našim osiguranicima i poslovnim partnerima.

U cilju zaštite zdravlja, ljubazno preporučujemo da se fizička komunikacija, smanji na neophodnu meru, te da se komunikacija u narednom periodu odvija elektronskim putem.

Naši zaposleni su vam na raspolaganju, te će u najkraćem roku odgovoriti na sve vaše zahteve.

PRIJAVA ŠTETE

Ukoliko je potrebno da prijavite štetu molimo vas da to uradite elektronskim putem.

Svu potrebnu dokumentaciju i obrasce  za prijavu šteta možete preuzeti sa linka: 

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

Za prijavu štete potrebno je da popunjene obrasce pošaljete na e-mail: 

sava.stete@sava-osiguranje.rs

Nakon prijema popunjene prijave štete, naši zaposleni će vas kontaktirati.

U vezi informacija sa prijavljenom štetom, možete nam se obratiti telefonskim putem na sledeće brojeve:

011 36 44 888

POLISA OSIGURANJA

Ukoliko vam je potrebna polisa osiguranja, molimo vas da kontaktirate naše konsultante za osiguranje, koji su vam na raspolaganju za sve potrebne odgovore i informacije u vezi produženja polise ili zaključenja novog osiguranja. Brojevi telefona za sve informacije o polisama osiguranja su sledeći:

011 36 44 888

Svi vaši zahtevi i sve naše obaveze prema vama biće blagovremeno ispunjenje.

NIKAD SAMI,

Sava neživotno osiguranje

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}