MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Agencija A.M. Best povećala kreditni rejting Grupi Sava Re na „A“ (odličan)

Rejting agencija A.M. Best je nakon redovnog godišnjeg pregleda poboljšala ocenu finansijske snage i kreditnog rejtinga Sava Re Grupe na "A" (odličan), oboje sa stabilnom prognozom. 

A.M. Best je u svom saopštenju objavila da rejting Sava Re Grupe odražava čvrstu adekvatnost kapitala. Finansijski položaj i poslovanje Grupe ocenjeno je kao vrlo moćno, dok je sistem upravljanja rizicima adekvatan organizaciji Grupe. Jak finansijski položaj Grupe je, između ostalog, rezultat internog generisanja kapitala, niske zavisnosti od malih retrocesionara i dobre finansijske fleksibilnosti kroz pristup tržištu kapitala. 

Pored toga, Agencija navodi da je Sava Re Grupa ostvarila dobre tehničke rezultate sa odličnim prosečnim štetnim količnikom od 60 odsto, za period od poslednih pet godina (2013-2017). Agencija očekuje da će poslovanje Grupe ostati stabilno tokom srednjoročnog perioda, podržano odgovarajućim preuzimanjem i selekcijom rizika. 

A.M. Best procenjuje da je sistem upravljanja rizicima adekvatan složenosti poslovanja, da je njegova sposobnost u ovoj oblasti u skladu sa svojim rizičnim profilom, kao i da je sistem upravljanja rizicima pravilno ugrađen u celoj Grupi. Takođe, ocenili su kao pozitivnu jaku poziciju Grupe na slovenačkom tržištu, kao i na tržištu Zapadnog Balkana. Sava Re Grupa veruje da će poboljšanim kreditnim rejtingom lakše ispuniti strategiju selektivnog i profitabilnog rasta na međunarodnim tržištima reosiguranja.

 

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}