Nova ekspozitura u Mladenovcu

Nova ekspozitura u Mladenovcu – Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd je, u skladu sa svojim planovima o povećanju broja poslovnih jedinca i širenju prodajne mreže za 2017. godinu , osnovalo ekspozituru u Mladenovcu, na adresi – ulica Janka Katića broj 2, lokal 8.

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}