Prijava osiguranog slučaja usled prolazne nesposobnosti za rad - bolovanje

Prijava osiguranog slučaja usled gubitka zaposlenja – nezaposlenosti

Prijava osiguranog slučaja usled trajnog invaliditeta preko 50% usled nezgode

Prijava smrtnog slučaja usled nezgode

Potrebna dokumentacija:

U slučaju prijave prolazne nesposobnosti za rad - bolovanje:

 • Popunjena prijava osiguranog slučaja
 • Kopija kompletne medicinske dokumentacije
 • Dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja (Zapisnik MUP-a i sl)
 • Doznake – izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad
 • Polisa osiguranja
 • Anuitetni plan otplate kredita
 • Kopija očitane lične karte osiguranika

U slučaju prijave gubitka zaposlenja - nezaposlenosti:

 • Popunjena prijava osiguranog slučaja
 • Rešenje o otkazu
 • Potvrda NSZZ (izdata 30 dana nakon otkaza za svaki mesec nezaposlenosti)
 • Kopija ugovora o radu koji je važio na dan zaključenja polise
 • Radna knjižica ili Uverenje PIO fonda o stažu Osiguranika
 • Polisa osiguranja
 • Anuitetni plan otplate kredita
 • Kopija očitane lične karte Osiguranika

U slučaju prijave trajnog invaliditeta preko 50% usled nezgode:

 • Popunjena prijava osiguranog slučaja
 • Kopija kompletne medicinske dokumentacije
 • Dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja (Zapisnik MUP-a i sl)
 • Polisa osiguranja
 • Anuitetni plan otplate kredita
 • Kopija očitane lične karte osiguranika

U slučaju prijave smrtnog slučaja usled nezgode:

 • Popunjena prijava osiguranog slučaja
 • Kopija izvoda iz matične knjige umrlih
 • Kopija potvrde o smrti ili otpusne liste
 • Kopija obdukcijskog nalaza
 • Zapisnik MUP-a ili istražnog sudije
 • Kopija očitane lične karte preminulog
 • Polisa osiguranja
 • Anuitetni plan otplate kredita

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}