Životno osiguranje - program KOLEKTIV PLUS 

Šta je program KOLEKTIV PLUS? 

Program KOLEKTIV PLUS namenjen je poslodavcima, koji brinu o svojoj reputaciji i žele konkurentsku prednost u privlačenju i zadržavanju kvalitetnih kadrova. Ugovaranjem ovog programa obezbeđuje se finansijska zaštita porodica zaposlenih u slučaju smrti člana kolektiva. 

Šta je osigurano? 

  • Smrt usled bolesti članova kolektiva u toku trajanja osiguranja

Ko se može osigurati i na koji period? 

Osigurati se mogu lica od 18. do 75. godine života. Trajanje osiguranja je od 1 do 20 godina. 

Koji su benefiti ovog programa? 

  • Ugovaranjem ovog proizvoda obezbeđuje se dodatni benefit zaposlenima što utiče na njihovu povećanu motivisanost, lojalnost i osećaj pripadnosti kompaniji. 
  • Ovo je jedan od načina da se smanji odliv kvalitetnih zaposlenih i preduprede problemi, koje stalna fluktuacija zaposlenih može da prouzrokuje (narušenje procesa poslovanja, neposštovanje rokova, povećanje troškova obuke novozaposlenih,...). 
  • Prilikom prijema u osiguranje ne vrši se procena zdravstvenog stanja. 
  • Ne podleže porezu prema Zakonu o porezu na dohodak građana. 

Primer

Broj osiguranika: 30
Prosečna pristupna starost osiguranika**: 43 godina
Ukupna godišnja premija za 30 zaposlenih: 56.170,95 RSD
Osigurana suma po zaposlenom: 500.000,00 RSD

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera 

(**) Za svakog osiguranika ponaosob potreban je podatak o pristupnoj starosti

 Uslovi osiguranja

KOLEKTIV PLUS - Opšti uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}