MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Životno osiguranje -

program KOLEKTIV PLUS

 • Razmišljate kako da stimulišete svoje zaposlene?
 • Razmišljate o dobrobiti Vaših zaposlenih i finansijskoj sigurnosti njihovih najmilijih?
 • Kako da među poslodavcima postanete konkurentniji i steknete još jedan adut za pridobijanje novih kvalitetnih kadrova?

Šta je program KOLEKTIV PLUS?

Program KOLEKTIV PLUS može da vam da odgovore na neka vaša pitanja kao poslodavca:

 • Razmišljate kako da stimulišete svoje zaposlene?
 • Razmišljate o dobrobiti Vaših zaposlenih i finansijskoj sigurnosti njihovih najmilijih?
 • Kako da među poslodavcima postanete konkurentniji i steknete još jedan adut za pridobijanje novih kvalitetnih kadrova?

Ako želite da dobijete informativnu ponudu, molimo Vas da preuzmete ovaj dokument i da ga pošaljete na email adresu grupnozivotno@sava-zivot.rs.

Šta Vam nudimo da to postignete?

 • Životno osiguranje članova Vašeg kolektiva nameće se kao veoma dobar odgovor. Proizvod je namenjen firmama koje žele da za svoje zaposlene ugovore osiguranje sa pokrivenim rizikom smrti.
 • Poslodavac, ugovaranjem ovog proizvoda za svoje zaposlene motiviše zaposlene, jača lojalnost, podiže osećaj važnosti, okuplja i zadržava kadrove.
 • Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćena lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca i da nisu bila na bolovanju više od jednog meseca neprekidno ili 45 dana ukupno u poslednje dve godine pre početka osiguranja.
 • Minimalan broj zaposlenih za zaključivanje kolektivnog životnog osiguranja je 10. Ukoliko je broj zaposlenih manji od 10 moguće je ugovoriti individualno osiguranje.
 • Kod kolektivnog osiguranja vrši se automatski prijem u osiguranje bez dodatne procene zdravstvenog stanja.
 • Uplatilac premije je poslodavac.
 • Plaćene premije životnog osiguranja priznaju se kao porezno priznati rashodi kod obračuna poreza na dobit/dohodak.

Primer

Broj osiguranika: 30
Prosečna pristupna starost osiguranika**: 43,3 godina
Ukupna godišnja premija: 6.581,10 RSD
Osigurana suma: - U slučaju smrti 100.000,00 RSD

(*) Primer obracuna je informativnog karaktera 

(**) Za svakog osiguranika ponaosob potreban je podatak o pristupnoj starosti

 Uslovi osiguranja

KOLEKTIV PLUS - Opšti uslovi za kolektivno osiguranje lica za slučaj smrti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}