Osiguranje transporta – Kargo osiguranje

Kargo osiguranjem se osigurava roba (stvari) koja se prenosi ili prevozi u domaćem i međunarodnom transportu, različitim vrstama transportnih sredstava (brod, železnica, kamion, avion, pošta).

Osigurani transportni rizici koji se mogu dogovoriti su veoma brojni i zavise od prevoznog sredstva, relacije, prirodnih svojstava robe koja se prevozi, od pakovanja i sl.

 

OSNOVNI TRANSPORTNI RIZICI pokrivaju gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta usled:

 • saobraćajne ili plovidbene nezgode prevoznog sredstva
 • požara ili eksplozije
 • elementarne nepogode (grom, oluja, grad, poplava, bujica,…)
 • neisporuke, razbojništva, razbojničke krađe ili provalne krađe
 • krađe prevoznog sredstva s robom.

DOPUNSKI RIZICI su uglavnom manipulativni rizici kojima je roba izložena prilikom utovara, istovara, pretovara i sl. (lom i oštećenje predmeta u raznoj transportnoj ambalaži, cepanje, curenje i rasipanje rinfuzne robe,…).

SPECIJALNI RIZICI su štete koje nastaju usled prirodnih mana i osobina robe, kao što su oštećenje etiketa, naduvavanje konzervi, kvar mesa, voća, povrća, odmrzavanje i sl.

 

Načini osiguranja:

 • sva roba koja se prevozi na rizik osiguranika
 • pojedinačne pošiljke.

 

Trajanje osiguranja:

Osiguranje počinje od trenutka utovara na prevozno sredstvo, traje za vreme uobičajenog toka prevoza, uključujući sva usputna zadržavanja, pretovare i promenu prevoznog sredstva, i prestaje nakon završenog istovara ako se istovar vrši u samom skladištu.

 

Bitni elementi za ugovor o osiguranju:

 • ugovarač osiguranja
 • osiguranik
 • suma osiguranja
 • vrsta robe
 • težina, pakovanje, broj komada i oznake
 • osigurano putovanje – relacija
 • datum otpreme
 • vrsta, broj, naziv i oznaka prevoznog sredstva
 • širina pokrića – osigurani rizici.