Osiguranje domaćinstva od požara, poplava, zemljotresa i drugih opasnosti

Osiguranje imovine online od požara, poplava, zemljotresa i drugih opasnosti. Izračunajte cenu osiguranja imovine online i nabavite online polisu osiguranja stana, kuće ili vikendice po vašoj meri.

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari domaćinstva) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.

Ovo osiguranje obezbeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mešovite građe, u vlasništvu fizičkih lica.

Koji predmeti se mogu osigurati kombinovanim osiguranjem domaćinstva?

Kombinovano osiguranje domaćinstva ima široko pokriće rizika i predmeta koji se mogu osigurati.

Predmeti osiguranja su:

 1. Stambeni objekat (na novu vrednost):
  porodične stambene zgrade (kuće)
  fizički delovi zgrada (stanovi)
  Osiguranje obuhvata i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, šupa, tavan, garaža i slično, ako su fizički vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi stan.
 2. Stvari domaćinstva – Odnose se na stvari koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva ili kućne posluge, kao i stvari koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, smeštene u delu građevinskog objekta namenjenom za stanovanje i u vezanim pomoćnim prostorijama
 3. Odgovornost za štete pričinjene trećim licima
 4. Troškovi (za  nužni  smeštaj  osiguranika  i  članova  njegovog  porodičnog domaćinstva, za nužno preseljenje, za ponovnu izradu oštećenih ili uništenih dokumenata, za promenu brave zbog izgubljenih ili zaključanih ključeva)

 5. Stakla na prozorima i vratima stambenog objekta
 6. Stakla na zastakljenim balkonima
 7. Sanitarije

Koliko paketa osiguranja imovine je u ponudi ?

U ponudi su 3 različita paketa osiguranja imovine:

Redni broj Osigurani rizici  Osnovni paket Standardni paket Luksuzni paket
1 Požar DA DA DA
2 Udar groma DA DA DA
3 Eksplozija DA DA DA
4 Oluja DA DA DA
5 Grad DA DA DA
6 Pad i udar letelice DA DA DA
7 Manifestacije i demontracije DA DA DA
8 Izlivanje vode iz instalacije (uže pokriće) DA DA DA
9 Udar spostvenog motornog vozila DA DA DA
10 Provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo DA DA DA
11 Troškovi nužnog smeštaja DA DA DA
12 Odgovornost osiguranika (uže pokriće) DA DA DA
13 Poplava i bujice   DA DA
14 Izlivanje vode iz instalacije (šire pokriće)   DA DA
15 Snežna lavina   DA DA
16 Odron zemljišta   DA DA
17 Lom stakla na prozorima i vratima stambenog objekta (šire pokriće)   DA DA
18 Odgovornost osiguranika (šire pokriće)   DA DA
19 Izliv vode iz akvarijuma     DA
20 Težina snega     DA
21 Atmosferske vode     DA
22 Udar nepoznatog motornog vozila     DA
23 Vandalizam     DA
24 Lom stakla na zastakljenim balkonima     DA
25 Lom sanitarija     DA
26 Troškovi prinudnog preseljenja     DA
27 Troškovi ponovne izrade uništenih dokumenata     DA
28 Troškovi u slučaju izgubljenih i zaključanih ključeva     DA
29 Odgovornost osiguranika (najšire pokriće)     DA

2F88mnc_KNU


{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}