„Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd sa tradicijom poslovanja dužom od četiri decenije, postalo je sastavni deo Sava Re Grupe pre više od 11 godina.

Brojne promene i razlike doprinele su unapređenju poslovnih procesa, bogatijoj ponudi proizvoda osiguranja i niz drugih pozitivnih karakteristika za Društvo. Veća stabilnost i pouzdanost kompanije  omogućle su pružanje kvalitetnije i raznovrsnije ekonomske zaštite od brojnih rizika koji nas okružuju.