Sava neživotnoosiguranje a.d.o. Beograd sa tradicijom poslovanja dužom od četiri decenije, postalo je sastavni deo Osiguravajuće grupe SAVA 2006. godine.

Pogledajte film o Grupaciji

NdbyOQaab5A

Brojne promene i razlike doprinele su unapređenju poslovnih procesa, bogatijoj ponudi proizvoda osiguranja i niz drugih pozitivnih karakteristika za Društvo. Veća stabilnost i pouzdanost kompanije  omogućle su pružanje kvalitetnije i raznovrsnije ekonomske zaštite od brojnih rizika koji nas okružuju.

Sava osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj.

U ovom momentu Sava osiguranje ima poslovne jedinice u skoro 30  gradova u Republici Srbiji i veliki broj partnerskih kompanija koje se bave ponudom i zaključivanjem ugovora o osiguranju.

Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog partnera mnogih kompanija i građana, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika.

Pogledajte video spot 

YrRiwaXnVgI

Video spot - preuzmite --->

Audio spot - preuzmite ---> 

Knjiga grafičkih standarda--->