1.3.2021.

01.03.2021.│Online prijava šteta

Digitalnom transformacijom obuhvaćen je i proces prijavljivanja šteta.

Timovi Sava neživotnog osiguranja i Sava Re, naše matične kompanije u Sloveniji, uspešno su implementirali na našem sajtu aplikaciju za Online prijavu štete. Nalazi se na sajtu www.sava-osiguranje.rs, tj. na stranici: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

Online prijava štete obezbeđuje brojne benefite klijentu:

  • brza i jednostavna prijava štete bez odlaska u ekspozituru
  • elektronsko slanje dokumenata neophodnih za rešavanje odštetnog zahteva
  • svakog trenutka može pristupiti svojoj prijavi štete i izvršiti dopunu dokumentacije u slučaju da je nešto zaboravio da priloži ili ako mu je naknadno zatražena dodatna dokumentacija neophodna za likvidaciju štete
  • praćenje statusa prijave štete.

Novina za zaposlene na poslovima Prijave šteta je mogućnost brzeg i jednostavnijeg kontaka sa klijentom radi dopune dokumentacije kao i  praćenja statusa podnetog odštetnog zahteva do momenta evidentiranja u sistem.

Stranica na sajtu namenjena za online prijavu šteta sadrži i informacije o drugim načinima prijavljivanja štete.

Nalazi se na linku: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

Stranica sa obrascima za prijavu štete nalazi se na adresi: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/obrasci/