MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

27.03.2020. │Obaveštenje o privremenom zatvaranju šaltera za Prijavu šteta

Sagledavajući sve aspekte epidemije virusa COVID-19, a u cilju zaštite zdravlja svojih klijenta i zaposlenih kompanija je donela Odluku o privremenom zatvaranju šaltera za Prijavu i procenu šteta u poslovnoj zgradi u Bulevaru vojvode Mišića 51, za vreme trajanja vanrednog stanja, počev od 30.03.2020. godine.

Privremeno zatvaranje objekata je isključivo u funkciji preventivne mere - smanjenja širena virusa Korona na teritoriji Republike Srbije i neće imati uticaj na odvijanje redovnih poslovnih procesa, kao i na obaveze kompanije prema osiguranicima i poslovnim partnerima. Komunikacija sa našim klijentima i drugim poslovnim partnerima u narednom periodu će se odvijati elektronskim i telefonskim putem.

Prijavu štete možete podneti isključivo elektronskim putem

slanjem dokumentacije na e-mail adresu:

sava.stete@sava-osiguranje.rs

Obrasce za prijavu šteta i spisak potrebne dokumentacije možete preuzeti sa linka:

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

Nakon prijema popunjene prijave štete, naši zaposleni će vas kontaktirati i uputiti vas u dalji postupak.

U vezi informacija sa prijavljenom štetom, možete nas pozvati na broj telefona:

+381 11 36 44 888

Važno: Pravo na naknadu štete ne zastareva naredne tri godine od dana njenog nastanka. Nastalu štetu možete prijaviti i nakon završetka vanrednog stanja.

Ukoliko vam je potrebna polisa osiguranja, molimo vas da kontaktirate naše konsultante za osiguranje, koji su vam na raspolaganju za sve potrebne odgovore i informacije u vezi produženja polise ili zaključenja novog osiguranja. Broj telefona za sve informacije o polisama osiguranja su sledeći:

+381 11 36 44 888

Svi vaši zahtevi i sve naše obaveze prema vama biće blagovremeno ispunjenje.

NIKAD SAMI,

Sava neživotno osiguranje 

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}