Obaveštenje za klijente Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd

Poštovani,

Imajući u vidu ozbiljnost situacije nakon proglašenja pandemije virusom COVID-19, a u cilju sprečavanja svih negativnih posledica do kojih bi moglo doći zbog širenja virusa na teritoriji Republike Srbije, obaveštamo vas da “ Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd preduzima sve potrebne mere u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije.

„Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd kao odgovorna kompanija koja vodi računa o zdravlju i sigurnosti svojih zaposlenih i njihovih porodica, kontinuirano prati sve relevantne informacije nadležnih zdravstvenih institucija i primenjuje interne procedure u vezi sa kontinuitetom poslovanja.

Pored toga što smo veliku pažnju posvetili brizi o zaposlenima,  „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd istovremeno se staramo da se svi procesi rada odvijaju neometano, te da smo za naše osiguranike i poslovne partnere tu, kada smo im najpotrebniji.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo vas da će naše obaveze prema osiguranicima biti blagovremeno ispunjenje.

Nadalje, ukoliko je potrebno da prijavite štetu molimo vas da to uradite elektronskim putem, u cilju maksimalnog smanjenja fizičkog kontakta. Obrasce za prijavu šteta možete preuzeti sa linka https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/, a zatim popunjene obrasce treba da pošaljete na e-mail: sava.stete@sava-osiguranje.rs. Nakon dobijene popunjene prijave štete, naši zaposleni će vas kontaktirati.

Ukoliko vam je potrebna polisa osiguranja, molimo vas da nam se obratite i pozovete konsultanta za osiguranje na broj telefona  +381 11 36 44 888, na kojem možete dobiti sve potrebne odgovore i informacije u vezi produženja polise ili zaključenja novog osiguranja.

Svi zahtevi naših osiguranika će biti uredno obrađeni.

Da bismo svi zajedno sprečili širenje virusa Korona (COVID-19), podsećamo vas na Mere zaštite i Uputstvo o merama prevencije za virus Corona (pdf).

S poštovanjem,

Sava neživotno osiguranje

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}