TBS Team 24 - nova asistenstka kompanija Sava neživotnog osiguranja

Sava neživotno osiguranje je dana 26.11.2019. godine započelo saradnju sa asistentskom kompanijom TBS Team 24. Za Sava neživotno osiguranje (Društvo) asistentska kompanija TBS Team 24 će realizovati sledeće poslove:

- obavljati usluge asistentskog centra 24 sata na dan, 7 dana u nedelji i 365 (366) dana u godini za Putno zdravstveno osiguranje, Pomoć na putu i prateće pakete sa dodatnim pokrićima, putem odgovarajuće mreže u celom svetu obezbeđene od strane TBS team 24;

- prikupljati potrebnu dokumentaciju u cilju obrade osiguranog slučaja i prosleđivanja našem Društvu;

- pružati Društvu podršku kod rešavanja prigovora stranaka po osnovu zaključenog osiguranja.

TBS Team 24 je asistentska kompanija ili centar za pomoć koji pokriva centralni i jugoistočni deo Evrope, sa sedištem u Mariboru u Sloveniji. Njihova delatnost je strogo orijentisana na pomoćne i komunikacione usluge, pružene lokalnim i međunarodnim klijentima i usmerena je na sve vrste pomoći i brige o klijentima. TBS TEAM 24 je sada, u više od dve decenije svog delovanja, stekao reputaciju visoko kompetentnog i pouzdanog poslovnog partnera, kako za domaće, tako i za međunarodne klijente. Njihova vizija je jasno fokusirana na kvalitet, ljudske resurse, razvoj proizvoda i tehnologiju.

Asistenstski centar TBS Team 24 osnovan je 1996. godine i od samog početka imao je pomoć u okviru 24-satnog pozivnog centra. S ponosom ističu da su vodeća kompanija za pomoć na jugoistoku Evrope i zbog toga su stekli veliko poverenje većine lokalnih ali i najvećih evropskih i svetskih osiguravajućih kompanija.

U segmentu poslova Medicinske pomoći raspolažu sa pouzdanom mrežom zdravstvenih usluga. Njihova mreža operatera dostupna je klijentima 24/7 i nudi pouzdanu medicinsku negu, bez obzira gde se klijent nalazi.

Asistentska kompanija TBS Team 24 je na početku svoga rada, 1996. godine, pružala usluge tehničke pomoći komercijalnim vozilima. U narednim godinama su proširili svoje usluge, pružajući tehničku pomoć za privatna vozila u Sloveniji i na Balkanu, postupajući profesionalno uz maksimalnu posvećenost klijentima. Rastuća potražnja za njihovim uslugama dovela je do širenja  partnerske mreže koja se sada sastoji od preko 1300 partnera - pružalaca medicinskih i tehničkih usluga.

Slogan TBS Team 24 "Kompanija za pomoć sa pet zvezdica"  jasno pokazuje njihovo usmerenje i iskrenu želju u odnosu prema zaposlenima i klijentima.

TBS Team 24

Vesti

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}