Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 • Pruža viši standard zdravstvene zaštite na jednostavan i pouzdan način
 • Omogućuje vam da izaberete termin u zdravstvenoj ustanovi po vašem izboru
 • Informacije o polisi osiguranja i pogodnostima za klijente dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - 011 777 39 39 ili sava.zdravo@sava-osiguranje.rs
 • Zakazivanje pregleda - za osiguranike koji imaju polisu osiguranja - 011 77 77 3 77

Koliko je važno da znate šta dobijate sa zdravstvenim osiguranjem? Da li je to kvalitetna medicinska usluga u kombinaciji sa odgovarajućim uslovima za preglede, hirurške intervencije, rehabilitaciju i drugo?

Sa dobrim partnerom u osiguranju, pomoć i medicinska nega se dobija u trenucima kada vam je to potrebno, kada prolazite kroz situacije koje su po prirodi među najstresnijim.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Sava osiguranja namenjeno je svima koji žele viši standard zdravstvene zaštite za sebe, za svoje najmilije i za svoje zaposlene. Dodatak je osnovnoj zdravstvenoj zaštiti zagarantovanoj Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Paketi SAVA ZDRAVO dobrovoljno zdravstvenog osiguranja sa spektrom brojnih zdravstvenih usluga koje obuhvataju osmišljeni su sa cilljem da obezbede kvalitetno osiguravajuće pokriće.

Prednost paketa SAVA ZDRAVO dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u odnosu na postojeće ponude na tržištu osiguranja, je u tome što je, uz osnovna i dodatna osiguravajuća pokrića, moguće ugovoriti i:

 • drugo lekarsko mišljenje
 • pokriće u slučaju tumora
 • postcovid pokriće i
 • proširenje pokrića kod sistematskog pregleda.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Sava osiguranja Vam pruža mogućnost korišćenja usluga najboljih privatnih zdravstvenih ustanova na teritoriji cele Republike Srbije. Spisak ustanova koje su u okviru naše Mreže zdravstvenih ustanova.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno (pojedinačno) i kolektivno (kada pravno lice ugovara osiguranje za svoje zaposlene). Osigurati se mogu svi državljani Republike Srbije bez obzira na godine starosti. Takođe, mogu se osigurati strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji, kao i članovi njihovih porodica.

U skladu sa potrebama potencijalnih klijenata kreirali smo SAVA ZDRAVO pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz mogućnost proširenja i povećanja ugovorenih osiguranih suma:

 • Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1000 EUR
 • Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2000 EUR
 • Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3000 EUR

Kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja potencijalnim klijentima su obezbeđene brojne prednosti:

 • dostupnost Sava medicinskog kontakt centra: 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno (011 77 77 3 77)
 • bez čekanja na lekarske preglede i zakazivanje prema potrebama klijenta
 • savremene metode i komforni uslovi lečenja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena
 • sloboda izbora najboljih lekara u privatnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije i pomoć pri izboru lekara, odnosno zdravstvene ustanove
 • eliminisanje nepotrebnog opterećenja ličnih finansija direktnim plaćanjem zdravstvenih usluga
 • dodatne pogodnosti za klijente Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Kompanije koje se odluče za polisu Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju sledeće benefite:

 • sloboda kreiranja posebnog paketa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji odgovara mogućnostima poslodavca, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih
 • poreska olakšica za premiju Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena čime se umanjuje broj izostanaka zaposlenih
 • smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i brži povratak na posao
 • za određene delatnosti može da bude u funkciji obaveznih sistematskih i sanitarnih pregleda zaposlenih
 • pozitivan uticaj na imidž kompanije – brigom o zdravlju zaposlenih sprovodi se jedna od strategija održivog razvoja – motivišu se i nagrađuju zaposleni, tj. stvaraju se preduslovi za uspešan i lojalan tim.

Ostvarivanje prava iz osiguranja i prijava osiguranog slučaja

Usled poremećaja zdravstenog stanja, bolesti ili povrede Osiguranik je u obavezi da pre korišćenja medicinske usluge pozove Sava medicinski kontakt centar (011 77 77 3 77) koji za osigurano lice ugovara vrstu, datum i vreme pregleda ili drugih medicinskih usluga u okviru zdravstvenih ustanova koje pripadaju Mreži zdravstvenih ustanova.

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van Mreže zdravstvenih ustanova, troškove medicinskih tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju istih dostavlja Osiguravaču. Korišćenje usluga van Mreže zdravstvenih ustanova, može podrazumevati uključenu participaciju (što se definiše polisom osiguranja).

Pogodnosti za klijente dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Klijentima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja omogućeni su popusti za sledeće pakete osiguranja na webshop-u Sava osiguranja:

Popust na osiguranje domačinstva

Osiguranje imovine

10% popusta

Više

a

Popust na putno osiguranje

Putno osiguranje

10% popusta

Više

a

Osnovni pojmovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Osigurani slučaj – neizvestan budući događaj, izvršen medicinski opravdan tretman.

Osiguranik – domaći ili strani državljanin, koji ima prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Osigurana suma – maksimalna godišnja suma osiguranja.

Limit – maksimalni iznos za dopunske rizike (sistematski pregled, oftalmološke usluge i sl.)

Period čekanja (karenca) - je ugovoreni vremenski period na početku trajanja osiguranja, u kojem Ugovarač plaća premiju osiguranja, a osiguravač nije u obavezi da isplati naknade iz osiguranja bez obzira što je nastupio osigurani slučaj.

Uslovi osiguranja

Predugovorno obaveštenje

Opšti uslovi

Posebni uslovi

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}