Objava statusne promene  

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd ovim putem obaveštava svoje poverioce o planiranoj statusnoj promeni pripajanja privrednog društva Energoprojekt garant a.d.o. Beograd privrednom društvu Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd.

Na linku ispod možete preuzeti:

Predmetna statusna promena neće biti sprovedena pre isteka roka od 60 dana počev od dana objavljivanja ovog obaveštenja na sajtu Agencije za privredne registre, na internet stranici Sava neživotno osiguranja a.d.o. Beograd i na internet stranici Energoprojekt garant a.d.o. Beograd.

U Beogradu,                                                                                

U ime Sava neživotno osiguranja a.d.o. Beograd

Dana 25.10.2018. godine