12.10.2020.

Saopštenje Sava životnog osiguranja: Novo na tržištu osiguranja - eŽIVOT – online savetovanje i ugovaranje životnog osiguranja s video-identifikacijom

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i sve većoj sklonosti ljudi da koriste najsavremenije metode komunikacije, kao i digitalizaciji poslovnih procesa u osiguranju, kreirali smo eŽIVOT - online savetovanje i ugovaranje životnog osiguranja sa sopstvenom video-identifikacijom. Ovaj model ugovaranja osiguranja je putpuno nova usluga na srpskom tržištu osiguranja.

Događaji poslednjih nekoliko meseci jasno su pokazali važnost povezanosti na daljinu. Bez obzira na okolnosti i izazove u okruženju, klijenti od osiguravača očekuju kontinuitet u komunikaciji. Sava životno osiguranje je prvi osiguravač na srpskom tržištu koji je tradicionalno ugovaranje životnih osiguranja dopunilo s uslugom eŽIVOT - online savetovanje i ugovaranja životnog osiguranja sa sopstvenom video-identifikacijom.

Šta obuhvata nova usluga Sava životnog osiguranja - eŽIVOT?

Postupak je veoma jednostavan. U razgovoru sa savetnikom za životno osiguranje klijent dobija sve informacije o programu osiguranja i procesu ugovaranja ponude životnog osiguranja. Zatim, klijentu se dostavlja  ponuda na e-mail, kreirana u skladu s njegovim potrebama i SMS kod radi bezbednog pristupa i naprednog elektronskog potpisivanja dokumenata.

Drugi korak u eŽIVOT procesu je video-identifikacija. Namenjena je proveri i potvrđivanju identiteta osiguranika prilikom online ugovaranja životnog osiguranja i predstavlja standard na razvijenim tržištima u poslovanju banaka i drugih finansijskih institucija, dok je u našoj zemlji u primeni zahvaljujući novoj regulativi koju je nedavno uvela Narodna banka Srbije.

Našim klijentima smo omogućili da brzo, komforno i bezbedno pruže sigurnost sebi i svojoj porodici.

Detaljnije o online ugovaranju životnog osiguranja s video-identifikacijom možete pronaći na www.ezivot.rs