8.6.2020.

08.06.2020. │Obaveštenje o otvaranju privremeno zatvorene poslovne jedinice u Novom Sadu

Obaveštavamo klijente da se 08.06.2020. godine otvara privremeno zatvoreneni Regionalni centar Novi Sad, sa sedištem na adresi: Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 11.

Radno vreme poslovne jedinice je od 08.30 do 16.30h.

U cilju zaštite zdravlja naših klijenta i zaposlenih, iako je vanredno stanje ukinuto 07.05.2020. godine još uvek su na snazi preporučene mere za sprečavanje širenja virusa COVID-19.