26.3.2020.

Obaveštenje za klijente o privremenom zatvaranju ekspoziture u Novom Sadu

Poštovani,

Na osnovu odluke Gradskog štaba za vanredne situacije u Novom Sadu, Novosadski sajam, pre svega Master centar, će u narednom periodu, u toku trajanja vanrednog stanja biti namenjen za prijem zaraženih virusom Korona sa blagom kliničkom slikom.

Iz navedenih razloga, u skladu sa nalogom nadležnih organa, ekspozitura Sava neživotnog osiguranja u Novom Sadu je privremeno zatvorena za rad sa kilijentima, odnosno za ulazak klijenata u ekspozituru, pošto se poslovne prostorije ove ekspoziture nalaze u okviru Novosadskog sajma.

Privremeno zatvaranje ekspoziture NOVI SAD Sava neživotnog osiguranja je u funkciji  preventivne mere - smanjenja širena virusa Korona na teritoriji Republike Srbije i neće imati uticaj na odvijanje redovnih poslovnih procesa, kao i na obaveze kompanije prema osiguranicima i poslovnim partnerima. Komunikacija sa našim klijentima i drugim poslovnim partnerima u narednom periodu će se odvijati elektronskim putem.

Naši zaposleni su vam na raspolaganju, te će u najkraćem roku odgovoriti na sve vaše zahteve.

PRIJAVA ŠTETE

Ukoliko je potrebno da prijavite štetu molimo vas da to uradite elektronskim putem.

Svu potrebnu dokumentaciju i obrasce  za prijavu šteta možete preuzeti sa linka: 

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/

Za prijavu štete potrebno je da popunjene obrasce pošaljete na e-mail: 

sava.stete@sava-osiguranje.rs

Nakon prijema popunjene prijave štete, naši zaposleni će vas kontaktirati.

U vezi informacija sa prijavljenom štetom, možete nam se obratiti telefonskim putem na sledeće brojeve:

066 80 26 032,  066 80 26 033

POLISA OSIGURANJA

Ukoliko vam je potrebna polisa osiguranja, molimo vas da kontaktirate naše konsultante za osiguranje, koji su vam na raspolaganju za sve potrebne odgovore i informacije u vezi produženja polise ili zaključenja novog osiguranja. Brojevi telefona za sve informacije o polisama osiguranja su sledeći:

069 86 12 280,       063 28 51 63

Svi vaši zahtevi i sve naše obaveze prema vama biće blagovremeno ispunjenje.

NIKAD SAMI,

Sava neživotno osiguranje