6.12.2017.

Završena je konferencija - Srpski dani osiguranja

Udruženje osiguravača Srbije prošle sedmice je organizovalo konferenciju “Srpski dani osiguranja” koja je okupila oko 200 domaćih i stručnjaka iz inostranstva iz oblasti osiguranja i reosiguranja, predstavnika regulatornih tela, državnih institucija i osiguravajućih društava. Učesnici Konferencije su bili u prilici da naprave presek trenutnog stanja na tržištu osiguranja Srbije i uporede ga sa standardima u regionu i državama EU i da se upoznaju sa promenama u regulativi i nadzoru nad delatnošću osiguranja. Detaljnije o konferenciji...