Opoziv pristanka za obradu ličnih podataka 

Ovim opozivam pristanak dat za prijem obaveštenja i dodatnih informacija Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd o uslugama i akcijama, kao i za učestvovanje u anketiranju u cilju ispitivanja zadovoljstva klijenata. Takođe, opozivam datu saglasnost za prijem navedenih obaveštenja putem obične i elektronske pošte, telefona, mobilnih i interent aplikacija.