Potrebna dokumentacija uz Prijavu štete

AUTOODGOVORNOST

 • Popunjen obrazac za prijavu štete (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca) Molimo Vas da obrazac prijave štete potpuno i čitko popunite, kako bi proces obrade vašeg zahteva bio efikasan, uz potpis vlasnika vozila ili ovlašćenog lica.
 • Izjava u vezi okolnosti pod kojima je šteta nastala
 • Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi
 • Očitana ili kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija lične karte vlasnika vozila
 • Kopija vozačke dozvole i lične karte lica koje je upravljalo vozilom u trenutku nezgode
 • Kopija kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila
 • Polisa osiguranja od autoodgovornosti
 • Fotografije oštećenih vozila
 • Fotografije sa lica mesta (ukoliko ste ih napravili)
 • Medicinska dokumentacija ukoliko ima povređenih lica kojom se potvrđuje da su iste nastale u saobraćajnoj nezgodi
 • Ovlašćenje/Punomoćje ukoliko štetu ne prijavljuje vlasnik
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

AUTO KASKO

 • Popunjen obrazac za prijavu štete (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca) Molimo Vas da obrazac prijave štete potpuno i čitko popunite, kako bi proces obrade vašeg zahteva bio efikasan, uz potpis vlasnika vozila ili ovlašćenog lica.
 • Izjava u vezi okolnosti pod kojima je šteta nastala
 • Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ili Zapisnik MUP-a, ukoliko je sačinjen
 • Očitana ili kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija lične karte vlasnika vozila
 • Kopija vozačke dozvole i lične karte lica koje je upravljalo vozilom u trenutku nezgode
 • Kopija kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila
 • Kopija kasko polise osiguranika
 • Fotografije sa lica mesta, ukoliko su sačinjenje
 • Fotografije oštećenog vozilla (broj šasije, kilometražu, oštećenja)
 • Ovlašćenje/Punomoćje ukoliko štetu ne prijavljuje vlasnik
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

KOMBINOVANO OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

 • Popunjen obrazac prijave štete za kombinovano osiguranje domaćinstva(online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Kopija polise osiguranja
 • Dokaz o vlasništvu i vrednosti stvari (Račune o nabavci oštećenih stvari)
 • Zapisnici i druge isprave nadležnih organa o načinu nastanka štetnog događaja
 • Fotografije oštećenja u elektronskom obliku
 • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala, Izveštaji servisera, itd.
 • Računi o popravci oštećenih stvari
 • Kopija lične karte vlasnika
 • Kopija kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

ZA VLASNIKE INTESA HIT RAČUNA

U slučaju prijave invaliditeta:

 • Popunjen obrazac za Prijavu nesrećnog slučaja
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izvaštaja) - fotokopija - original na uvid
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu) - fotokopija
 • Kartica Hit tekućeg računa – fotokpija
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

U slučaju prijave smrtnog slučaja osiguranika usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za Prijavu smrtnog slučaja usled nezgode
 • Izvod iz matične knjig umrlih - fotokopija
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka -  fotokopija)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu - fotokpija)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun - original
 • Kartica  Hit tekućeg računa - fotokopija
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

  U slučaju prijave teže bolesti:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja (teže bolesti, hirurške intervencije)
 • Medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj i izveštaji specijaliste iz kojih se može utvrditi dijagnostifikovana bolest
 • Kartica Hit tekućeg računa – fotokopija
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja a.d.o

 U slučaju prijave hirurške intervencije:

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja (teže bolesti, hirurške intervencije)
 • Medicinska dokumentacija (izveštaj lekara specijaliste i uput za odlazak u bolnicu, otpusna lista sa epikrizom i ostalom medicinskom dokumentacijom iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjence vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije)
 • Kartica Hit tekućeg računa – fotokopija
 • Lična karta - fotokopija
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja a.d.o

Svojstvo člana porodice vlasnika aktivnog tekućeg računa dokazuje se:

 •  za bračnog/vanbračnog partnera - izvodom iz matične knjige venčanih/prijava boravišta ili prebivališta na adresi Osiguranika i uz ispunjenje  drugih uslova koje propisuje Porodični zakon
 • za dete izvodom iz matične knjige rođenih
 • za roditelje – izvodom iz matične knjige rođenih vlasnika aktivnog tekućeg računa

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja po polisi putnog zdravstvenog osiguranja (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Original lekarski nalaz
 • Originalni računi troškova lečenja
 • Kompletna medicinska dokumentacija
 • Kopija polise putnog zdravstvenog osiguranja

NEZGODA - Nesrećni slučaj

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Invaliditet:

 • Popunjen obrazac za prijavu nesrećnog slučaja (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Podatak o osiguranju (broj polise, ugovarač osiuranja, potvrda ugovarača osiguranja)
 • Medicinska dokumentacija o lečenju (od početnog do završnog izveštaja)
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu)
 • Potvrda lekara kojom je konstatovana smrt, Izvod iz matične knjige umrlih, Obdukcioni nalaz
 • Kopija kartice tekućeg računa korisnika
 • Kopija lične karte podnosioca zahteva/korisnika/osiguranika
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Smrt usled nezgode:

 • Popunjen obrazac za prijavu smrtnog slučaja usled nezgode  (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Otpusna lista iz bolnice, potvrda o smrti ili obdukcioni nalaz
 • Dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a, zapisnik istražnog sudije, presuda ili izjava svedoka)
 • Dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasleđivanju (Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih kojom se potvrđuje da je brak prestao smrću, Rešenje o nasleđivanju, Rešenje o starateljstvu)
 • Izjava dva svedoka overena u opštini/sudu o tome da li je pokojnik imao bračnu, vanbračnu ili usvojenu decu (navesti njihova imena i matične brojeve)
 • Saglasnost zakonskih naslednika da se naknada za slučaj smrti uplati na jedan tekući račun
 • Kopija kartice tekućeg računa korisnika osiguranja
 • Kopija lične karte korisnika osiguranja
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja

ZDRAVSTVENO - Hiruška intervencija i Teža bolest

 • Popunjen obrazac za Prijavu osiguranog slučaja - teže bolesti, hirurške intervencije (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Medicinska dokumentacija za konkretan osigurani slučaj i Izveštaji specijaliste iz kojih se može utvrditi dijagnostifikovana bolest, Izveštaj lekara specijaliste i uput za odlazak u bolnicu, Otpusna lista sa epikrizom i ostalom medicinskom dokumentacijom iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjence vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije
 • Kartica tekućeg računa
 • Kopija lične karte
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 
 • Kopija lične karte
 • Kopija pasoša
 • Kopija kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

IMOVINA (požar, provalna krađa, lom stakla, lom mašina, računari, pokretna tehnika, životinje, usevi i plodovi)

 • Popunjen obrazac prijave štete (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Kopija polise osiguranja
 • Dokaz o vlasništvu (Knjgovodstvene kartice, Popisne liste, Račune o nabavci oštećenih stvari i zaliha itd.)
 • Komisijski zapisnik osiguranika o načinu i okolnostima nastanka događaja
 • Zapisnici i druge isprave nadležnih organa o načinu nastanka štetnog događaja
 • Dokaz o redovnom održavanju mašine ili servisiranju
 • Fotografije u elektronskom obliku
 • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala
 • Računi o popravci oštećenih stvari
 • Kopija lične karte vlasnika
 • Kopija kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja

OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI

 • Popunjen obrazac za Prijavu štete iz osnova osiguranja od odgovornosti iz delatnosti (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Izjašnjenje osiguranika o osnovanosti zahteva
 • Medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje nastanak štetnog događaja
 • Zapisnici nadležnih organa o načinu i okolnostima nastanka događaja
 • Knjigovodstvene kartice, popisne liste, računi o nabavci oštećenih stvari
 • Fotografije oštećenih stvari
 • Ponude ili predračuni za sanaciju štete ili predmer sa iskazanim pozicijama radova i materijala
 • Računi o popravci
 • Kopija kartice tekućeg računa
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

TRANSPORT

 • Popunjen obrazac prijave štete na robi u tranportu (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Polisa osiguranja
 • Orginal prevozna isprava u zavisnosti od vrste prevoza
 • Zapisnik o šteti koji je potpisan od strane prevozioca
 • Prepiske sa učesnicima u transportu
 • Račun dobavljača
 • Paking lista
 • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
 • Tahograf kod saobraćajnih nezgoda
 • Dokumentacija u zavisnosti od vrste pošiljke poput Uverenja o poreklu i kvalitetu, sertifikata, potvrda o uništetnju, potvrda nadležnih organa, itd.
 • Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja 

CMR

 • Popunjen obrazac prijave štete na robi u tranportu (online formular / PDF obrazac  za slanje mejlom / štampana verzija obrasca)
 • Odštetni zahtev oštećenog lica (korisnika prevoza, imaoca prava)
 • Original prevozna isprava
 • Račun o vrednosti pošiljke
 • Komisijski zapisnik o prijemu robe potpisan od strane vozača i primaoca pošiljke
 • Izjava vozača i njegovog suvozača o uzrocima i okolnostima nastanka štetnog događaja
 • Zapisnik MUP-a ili drugog nadležnog organa
 • Račun prevoznika za usluge transporta pošiljke
 • Fotografije oštećene pošiljke
 • Za štete koje su posledica kvara uređaja za hlađenje dostaviti:
  • Kartice o radu za sve rashladne termouređaje sa podacima o temperaturnim dešavanjima
  • Račun ovlašćenog servisera za poslednji izvršen pregled rashladnog termouređaja i uređaja za zapisivanje temperature
 •  Ostala dokumentacija na zahtev Sava neživotnog osiguranja