Predmeti osiguranja kod ove vrste osiguranja su zalihe robe u hladnjačama, namenjene za prodaju ili preradu, smeštene u izgrađenim hladnjačama preduzeća čija je osnovna delatnost hlađenje i uskladištavanje zaliha, kao i u hladnjačama veletrgovinskih preduzeća, luka, industrijskih preduzeća za proizvodnju ili preradu proizvoda koji se moraju uskladištavati na sniženoj odnosno kontrolisanoj temperaturi i atmosferi ili u zamrznutom stanju mogu, biti predmet osiguranja.