Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje je od izuzetne važnosti za sve kompanije kojima je poverenje jedan od ključnih faktora poslovanja, jer će većina poslovnih partnera već u samom početku poslovati sa privrednim subjektima koja primenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja i koja se odnose odgovorno prema zajednici i životnoj sredini u kojoj posluju, ali i, odgovorno šprema svojim zaposlenima kao osnovnom stubu društveno odgovornog poslovanja. 

Društveno odgovorno poslovanje (CSR – Corporate Social Responsibility) je koncept u okviru koga kompanije integrišu u svoje poslovanje i interakciju sa svim akterima (stakeholders) društvene i izazove vezane za prirodnu okolinu, na dobrovoljnoj osnovi.

Osiguravajuće društvo samo po specifičnosti poslovanja – zaštita od rizika koji ugrožavaju čoveka, imovinu i društvo je već po definiciji upućeno na održavanje visokih standarda u pogledu korporativne društvene odgovornosti.

Duh društveno odgovornog ponašanja je prisutan u poslovanju i pomaganju zajednici u kojoj Sava neživotno osiguranje a.d.o. posluje, ali i u osećaju svakog zaposlenog da je deo tima koji ga nikada ne ostavlja samog, ni u dobru ni u zlu.

U nastavku navodimo nekoliko raznih akcija i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje smo sproveli u 2018. godini:

 • Uz učešće većine zaposlenih obežen je Dan Sava Re Grupe u martu 2018. godine spovođenjem humanitarne akcija u saradnji sa Crvenim krstom Čukarica.
 • Podržana je realizacija izložbe "Tradicija za budućnost kroz niti svile" postavjena u galeriji Progres u organizaciji Studija Maruška.
 • Sponzorstvo Subotičkog polumaratona.
 • Podrška organizovanju tradicionalne regate za klasu Optimist u organizaciji Jedriličarskog saveza Srbije i beogradskih klubova na Savskom jezeru.
 • Donacija Humanitarnoj organizaciji “Dečije srce” sa ciljem pomoći u organizaciji i realizaciji aktivnosti za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju u okviru „Škole života“ i sl.
 • Team building aktivnosti na Tari u kombinaciji edukativnog i neformalnog dela, organizovanog u prirodnim lepotama ove planine.

 U prvom kvartalu 2019. godine sproveli smo nekoliko nekoliko raznih akcija i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja:

 • Učešće u organizaciji Sava osiguranje Porodične trke u kojoj je učestvovalo više od 300 porodica, odnosno više od 1.000 učesnika zajedno sa zaposlenima Sava životnog i Sava neživotnog osiguranja. Ova trka je imala za cilj promovisanje zdravog i aktivnog života porodica, u prirodi, pored reke.
 • Donacija Humanitarnoj organizaciji “Dečije srce” sa ciljem pomoći u organizaciji i realizaciji aktivnosti za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju u okviru „Škole života“ .
 • Donacije sportskim klubovima - Odbojkaškom klubu "Zlatibor" i Omladinskom fudbalskom klubu "Kikinda 1909".
 • Donacija u oblasti nauke - učestvovanje u finansiranju štampanja udžbenika za transfuziologiju, za stručno usavršavanje lekara, pod nazivom "Bazična i klinička transfuzija", čiji je izdavač Udruženje transfuziologa Srbije.
 • Sponzorstvo u oblasti kulture - finansijska pordška organizaciji događaja povodom obeležavanja 30 godina rada Bitef teatra, u martu 2019. godine.