Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje je od izuzetne važnosti za sve kompanije kojima je poverenje jedan od ključnih faktora poslovanja, jer će većina poslovnih partnera već u samom početku poslovati sa privrednim subjektima koja primenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja i koja se odnose odgovorno prema zajednici i životnoj sredini u kojoj posluju, ali i, odgovorno šprema svojim zaposlenima kao osnovnom stubu društveno odgovornog poslovanja. 

Društveno odgovorno poslovanje (CSR – Corporate Social Responsibility) je koncept u okviru koga kompanije integrišu u svoje poslovanje i interakciju sa svim akterima (stakeholders) društvene i izazove vezane za prirodnu okolinu, na dobrovoljnoj osnovi.

Osiguravajuće društvo samo po specifičnosti poslovanja – zaštita od rizika koji ugrožavaju čoveka, imovinu i društvo je već po definiciji upućeno na održavanje visokih standarda u pogledu korporativne društvene odgovornosti.

Duh društveno odgovornog ponašanja je prisutan u poslovanju i pomaganju zajednici u kojoj Sava neživotno osiguranje a.d.o. posluje, ali i u osećaju svakog zaposlenog da je deo tima koji ga nikada ne ostavlja samog, ni u dobru ni u zlu.

U nastavku navodimo nekoliko raznih akcija i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje smo sproveli u 2019. godini:

  • Učešće u organizaciji Sava osiguranje Porodične trke u kojoj je učestvovalo više od 300 porodica, odnosno više od 1.000 učesnika zajedno sa zaposlenima Sava životnog i Sava neživotnog osiguranja. Ova trka je imala za cilj promovisanje zdravog i aktivnog života porodica, u prirodi, pored reke.
  • Donacija Humanitarnoj organizaciji “Dečije srce” sa ciljem pomoći u organizaciji i realizaciji aktivnosti za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju u okviru „Škole života“.
  • Donacije sportskim klubovima - Odbojkaškom klubu "Zlatibor" i Omladinskom fudbalskom klubu "Kikinda 1909".
  • Donacija u oblasti nauke - učestvovanje u finansiranju štampanja udžbenika za transfuziologiju, za stručno usavršavanje lekara, pod nazivom "Bazična i klinička transfuzija", čiji je izdavač Udruženje transfuziologa Srbije.
  • Donacija u Zavičajnom udruženju »STARO SELO« sa ciljem sprovođenja humanitarnih aktivnosti.
  • Donacija sa ciljem pomoći finansiranja troškova održavanja manifestacije „Dani Nikole Tesle u Subotici“, 05. i 13. jula 2019. godine u Subotici.
  •  Sponzorstvo u oblasti kulture - finansijska pordška organizaciji događaja povodom obeležavanja 30 godina rada Bitef teatra, u martu 2019. godine.

  • Zvanično osiguranje Atletskog saveza Srbije (ASS) za 2019. godinu – obuhvatalo je PZO sa sportskim rizikom za takmičare i članove sportskog tima, uz reklamiranje Sava osiguranja na značajnom broju različitih pozicija u Beogradu i u nekoliko gradova Srbije za vreme održavanja takmičenja.

  • Zvanično osiguranje 1. Srpskog maratona –  obuhvatalo je osiguranje takmičara i posetilaca na ovom sportskom događaju; obe srpske Save su imale svoje takmičare na maratonu.