Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje je od izuzetne važnosti za sve kompanije kojima je poverenje jedan od ključnih faktora poslovanja, jer će većina poslovnih partnera već u samom početku poslovati sa privrednim subjektima koja primenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja i koja se odnose odgovorno prema zajednici i životnoj sredini u kojoj posluju, ali i, odgovorno šprema svojim zaposlenima kao osnovnom stubu društveno odgovornog poslovanja. 

Društveno odgovorno poslovanje (CSR – Corporate Social Responsibility) je koncept u okviru koga kompanije integrišu u svoje poslovanje i interakciju sa svim akterima (stakeholders) društvene i izazove vezane za prirodnu okolinu, na dobrovoljnoj osnovi.

Osiguravajuće društvo samo po specifičnosti poslovanja – zaštita od rizika koji ugrožavaju čoveka, imovinu i društvo je već po definiciji upućeno na održavanje visokih standarda u pogledu korporativne društvene odgovornosti.

Duh društveno odgovornog ponašanja je prisutan u poslovanju i pomaganju zajednici u kojoj Sava neživotno osiguranje a.d.o. posluje, ali i u osećaju svakog zaposlenog da je deo tima koji ga nikada ne ostavlja samog, ni u dobru ni u zlu.

U nastavku navodimo nekoliko raznih akcija i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje smo spoveli u 2018. godini:

  • Uz učešće većine zaposlenih obežen je Dan Sava Re Grupe u martu 2018. godine spovođenjem humanitarne akcija u saradnji sa Crvenim krstom Čukarica.
  • Podržana je realizacija izložbe "Tradicija za budućnost kroz niti svile" postavjena u galeriji Progres u organizaciji Studija Maruška.
  • Sponzorstvo Subotičkog polumaratona.
  • Podrška organizovanju tradicionalne regate za klasu Optimist u organizaciji Jedriličarskog saveza Srbije i beogradskih klubova na Savskom jezeru.
  • Donacija Humanitarnoj organizaciji “Dečije srce” sa ciljem pomoći u organizaciji i realizaciji aktivnosti za osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju u okviru „Škole života“ i sl.
  • Team building aktivnosti na Tari u kombinaciji edukativnog i neformalnog dela, organizovanog u prirodnim lepotama ove planine.