MREŽA +381 11 777 39 39 PON—PET: 08.00 — 19.00

Društveno odgovorno poslovanje je od izuzetne važnosti za sve kompanije kojima je poverenje jedan od ključnih faktora poslovanja, jer će većina poslovnih partnera već u samom početku poslovati sa privrednim subjektima koja primenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja i koja se odnose odgovorno prema zajednici i životnoj sredini u kojoj posluju, ali i, odgovorno šprema svojim zaposlenima kao osnovnom stubu društveno odgovornog poslovanja. 

Društveno odgovorno poslovanje (CSR – Corporate Social Responsibility) je koncept u okviru koga kompanije integrišu u svoje poslovanje i interakciju sa svim akterima (stakeholders) društvene i izazove vezane za prirodnu okolinu, na dobrovoljnoj osnovi.

Osiguravajuće društvo samo po specifičnosti poslovanja – zaštita od rizika koji ugrožavaju čoveka, imovinu i društvo je već po definiciji upućeno na održavanje visokih standarda u pogledu korporativne društvene odgovornosti.

Duh društveno odgovornog ponašanja je prisutan u poslovanju i pomaganju zajednici u kojoj Sava neživotno osiguranje a.d.o. posluje, ali i u osećaju svakog zaposlenog da je deo tima koji ga nikada ne ostavlja samog, ni u dobru ni u zlu.

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}