12.7.2021.

Sava životno osiguranje omogućilo plaćanje premije životnog osiguranja jednim klikom

Sa ciljem da svojim klijentima pojednostavi i uštedi vreme pri realizaciji obaveza plaćanja mesečne premije životnog osiguranja, Sava životno osiguranje je u saradnji sa Mobi Bankom, počev od 12.07.2021. godine, omogućilo klijentima da plaćanje obave jednostavno i brzo, bez čekanja u redu i popunjavanja brojnih „papira“, korišćenjem usluge banke „Računi na klik“. Pored toga, klijentima je omogućena i druga opcija izmirenja svojih obaveza putem usluge „Trajni nalog“.

„Računi na klik“ predstavlja saglasnost klijenta banci da mu na određeni datum kroz bankarsku aplikaciju prezentuje elektronski nalog za plaćanje dostavljenog računa Sava životnog osiguranja, unapred popunjen sa svim detaljima plaćanja, koji on može da plati u periodu koji odredi Sava životno osiguranje.

„Trajni nalog“ je platna usluga kod koje banka na osnovu klijentove saglasnosti inicira platnu transakciju za zaduženje klijentovog računa u periodu koji odredi Sava životno osiguranje za iznos računa izdatog od strane Sava životnog osiguranja i dostavljenog banci, pod uslovom da na platnom računu ima dovoljno sredstava za izmirenje celokupnog računa.

Da bi klijenti mogli da koriste navedene usluge za plaćanje premije osiguranja, potrebno je da se prijave za korišćenje usluge onlajn, u okviru aplikacije Mobi Banke, a nakon toga, svoja plaćanja mogu realizovati samo sa jednim klikom. Više na: https://www.mobibanka.rs/sr/stanovnistvo/podrska/obavestenja-za-korisnike/racuni-na-klik-sava-zivotno-osiguranje/